TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 22 września 2014 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM
LUB DZIERŻAWĘ

Nr ofertyPołożenie nieruchomościNr
działki
/lokalu
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCena*
[zł]
1
Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
 Stawka opłat
z tyt. użytk.
wieczy-
stego gruntu
Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
56/10ul. Morozowa 4335 Grunty niezabudowane o pow. 617 m², zapisane w KW 2581. Teren zabudowy jednorodzinnej35 000 Sprzedaż własności - 2012.08.01
74/10ul. Batalionu Strzelców 4423 Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m², zapisane w KW 14875 jw.59 000 Sprzedaż własności - 2013.08.01
10/10ul. Grobelna 1327/3 Grunty niezabudowane o pow. 41m², zapisaną w KW 1962. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
52 000 Sprzedaż własności - 2013.04.25
11/10ul. Grobelna 1327/2 Grunty niezabudowane o pow. 53 m², zapisaną w KW 1962. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
64 000 Sprzedaż własności - 2013.04.25
12/10ul. Sukienników 1752/116 Grunty niezabudowane
o pow.  132 m², zapisane
w KW SL1C/0007281/6. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Działka niezabudowana o nawierzchni utwardzonej kostka betonową.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
110 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
38/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny nr 2
Lokal o pow. użytkowej 48,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,80 m2) wraz z udziałem113/1000 części
w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
64 000 Zbycie na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2010.11.08 2012.10.15
39/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 3
Lokal o pow. użytkowej 83,83 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 2,15 m2) wraz z udziałem180/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
108 000 Zbycie na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2010.11.08 2012.10.15
40/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 5
Lokal o pow. użytkowej 7,2 m2 wraz z udziałem 15/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
12 000 Zbycie na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2010.11.08 2012.10.15
42/10ul.
 Książąt Pomorskich 24
Lokal mieszkalny
nr 46
Lokal o pow. użytkowej 59,53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 6,39 m2) wraz z udziałem 6592/367372 części w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 506/246 o pow.
5591m², zapisaną
w KW SL1C/00033221/9.
Projektowana strefa mieszkalnictwa
i usług.
133 000 Zbycie na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2010.11.08 2012.10.15
8/11ul.
Kościuszki 34
klatka schodo-
wa
Klatka schodowa o pow. użytkowej 4,57 m² z udziałem 15/1000 części w prawie własności budynku i gruntu działki o nr ewid. 1625/3 o pow.
298 m², zapisanej
w KW SL1C/00002246/4.
Strefa mieszkalnictwa i usług.3 800 Sprzedaż własności - 2011.04.04
26/11ul. Myśliwka 4433/12 Grunty niezabudowane
o pow.970 m², zapisane
w KW SL1C/00014875/9.
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.49 000 Sprzedaż własności - 2013.08.01
28/12ul. Młodzieżowa 496/64 Grunty o pow. 20 m², zapisane
w KW SL1C/00022634/9, miejsce
nr 41 i 42 na targowisku miejskim.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
- Dzierżawa - 2012.05.14
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 80,4 m²
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
295 000
(wartość gruntu i nakładów)
Sprzedaż  własności. - 2012.08.30
116/13ul. Człuchowska 23 1731/21 lokal mieszkalny nr 6 o pow.
37,50 m² i piwnicą o pow. 6,90 m² wraz z udziałem do 327/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025491/3
strefa funkcjonalna mieszkalnictwa
i usług
106 427 Sprzedaż własności 1% 2013.06.24
119/13ul. Piłsudskiego 13C 2053/7 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 62,70 m² z piwnicą o pow. 5,40 m²  i pomieszczeniem gospodarczym  o pow. 4,20 m²
wraz z udziałem do 427/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/000024945/4
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej123 641 Sprzedaż własności 1% 2013.06.24
120/13ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 13 o pow.
46,99 m² wraz z udziałem do 1/105 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
strefa funkcjonalna mieszkalnictwa
i usług
134 087 Sprzedaż własności 1% 2013.06.24
123/13ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 42 o pow.
39,07 m² wraz z udziałem do 1/105 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
strefa funkcjonalna mieszkalnictwa
i usług
115 796 Sprzedaż własności 1% 2013.06.24
134/13ul. Kręta 1623/12 Nieruchomość o pow. 21m², zabudowana częścią budynku garażowego o pow. 10 m²,
zapisana w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
15 500 Sprzedaż własności - 2013.09.16
135/13ul. Kręta 1623/13 Nieruchomość niezabudowana
o pow. 9m ², zapisana
w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
3 000 Sprzedaż własności - 2013.09.16
181/13ul. Bytowska 4608/3 Nieruchomość niezabudowana
o pow. 153823 m²,, zapisana
w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna
i elektroenergetyczna średniego napięcia.
Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi5 960 000 Sprzedaż własności - 2013.10.29
184/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 66 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność poprzedniego najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/
miesięczny czynsz
Dzierżawa - 2013.12.04
187/13ul. Młodzieżowa 496/64, stanowisko nr  56 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
188/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 57 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
192/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 64 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż własności - 2014.01.02
   1/14ul. Szpitalna 1342/19 Grunty niezabudowane
o pow.156 m², zapisane
w KW SL1C/00001956/7. Teren
w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa.
Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
3/14ul. Tucholska 581/2 Grunty niezabudowane
7020 m², zapisane
w KW SL1C/00001620/3
Strefa usług projektowanych357 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
4/14ul. Przemysłowa 2759/1 Grunty niezabudowane
o pow. 36 m², zapisane
w KW SL1C/00020312/0. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa i energetyczna.
strefa produkcji, składów i usług1 200 Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane
o pow. 117 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
6/14ul. Krasińskiego 6 786/9 Grunty niezabudowane
o pow. 112 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.10 500 Sprzedaż własności - 2014.03.06
7/14ul. Dworcowa 25 660/6 Lokal mieszkalny nr 6
o pow. użytkowej 81,79 m²
Z pomieszczeniem przynależnym
o pow. 13,28 m², usytuowany na nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu wieczystym, zapisany  w KW SL1C/00040231/4, wraz
z udziałem do 1289/10000 części
w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6
o pow. 1443 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.140 000 Sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2014.03.25
9/14ul. Armii Ludowej 22 237/643 Lokal garażowy o pow. 33,2 m², położony na nieruchomości
o pow. 85 m², zapisanej
w KW SL1C/00020743/0.
Strefa mieszkalnictwa i usług45 840
(grunt  z nakładami)
Sprzedaż własności - 2014.03.25
10/14ul. Jarzębinowa 2814 Grunty niezabudowane
o pow. 1463 m², zapisane
w KW SL1C/00010553/8.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
65 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane
o pow. 410 m², zapisane
w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25
12/14ul. Modra 355/198 Grunty niezabudowane
o pow. 3 239  m², zapisane
w KW SL1C/00021856/2, będące własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice . Przez działkę przebiega podziemna sieć kanalizacyjna i energetyczna oraz napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia
Teren zabudowy usługowej150 000 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. 1% 2014.03.25
18/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 1
o pow. 19,6 m² pomieszczeniem przynależnym o pow. 1,5 m²
wraz z udziałem do 211/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
35 177 Sprzedaż własności - 2014.03.25
19/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 1 A
o pow..16,4m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,8 m²
wraz z udziałem do 192/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
29 433 Sprzedaż własności - 2014.03.25
20/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 2
o pow. 83,1 m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,3 m²
wraz z udziałem do 884/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1 
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
161 433 Sprzedaż własności - 2014.03.25
21/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 3
o pow. 89,5 m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,1 m²
wraz z udziałem do 926/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1  
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
189 752 Sprzedaż własności - 2014.03.25
22/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 3A
o pow. 24,4m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,3 m²
wraz z udziałem do 307/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1    
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
52 453 Sprzedaż własności - 2014.03.25
23/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 59,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 5,2 m² wraz z udziałem
do 646/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1    
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
124 179 Sprzedaż własności - 2014.03.25
24/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 74,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 7,5 m² wraz z udziałem
do 819/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1     
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
151 135 Sprzedaż własności - 2014.03.25
25/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 39,7m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 1,4m² wraz z udziałem
do 411/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1      
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
85 344 Sprzedaż własności - 2014.03.25
26/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 59,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 6,6m² wraz z udziałem
do 660/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1       
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
138 237 Sprzedaż własności - 2014.03.25
27/14ul. Mickiewicza 48 1180  Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 60,9m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 4,7m²
wraz z udziałem do 656/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1       
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
116 505 Sprzedaż własności - 2014.03.25
28/14ul. Mickiewicza 48 1180  Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 103,7m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,0m²
Wraz z udziałem do 1107/9837 części  w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1       
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
210 655 Sprzedaż własności - 2014.03.25
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr 1
o pow. 301,8m² wraz z udziałem
do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1        
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
2 166 924 Sprzedaż własności - 2014.03.25
30/14ul. Karsińska 4596/2 Grunty niezabudowane
o pow. 162  m², zapisane
w KW SL1C/00001852/8.
Przez działkę przebiega podziemna sieć kanalizacyjna.
Tereny parkingów
i garaży.
25 000 Sprzedaż własności - 2014.04.28
31/14ul. Karsińska 4596/3 Grunty niezabudowane
o pow. 160m², zapisane
w KW SL1C/00001852/8.
Przez działkę przebiega podziemna sieć kanalizacyjna.
Tereny parkingów
i garaży.
25 000 Sprzedaż własności - 2014.04.28
32/14ul. Karsińska 4596/4 Grunty niezabudowane
o pow. 161 m², zapisane
w KW SL1C/00001852/8
Tereny parkingów
i garaży.
25 000 Sprzedaż własności - 2014.04.28
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane
o pow. 34 m², zapisane
w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.04.28
39/14ul. Morozowa 4337 Grunty niezabudowane o pow. 600 m², zapisane w KW  SL1C/00002581/4. Teren zabudowy jednorodzinnej40 000 Sprzedaż własności - 2014.05.22
44/14ul. Morozowa 4411 Grunty niezabudowane o pow. 677 m², zapisane w SL1C/00002581/4. Teren zabudowy jednorodzinnej37 000 Sprzedaż własności - 2014.05.22
45/14ul. Morozowa 4412 Grunty niezabudowane o pow. 600 m², zapisane w SL1C/00002581/4. Teren zabudowy jednorodzinnej33 000 Sprzedaż własności - 2014.05.22
47/14ul. Morozowa 4416 Grunty niezabudowane o pow. 627 m², zapisane w w KW SL1C/00002581/4. Teren zabudowy jednorodzinnej35 000 Sprzedaż własności - 2014.05.22
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58
grunt wraz nakładami
Sprzedaż prawa własności gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22
49/14ul. Igielska 355/189
355/190
355/191
355/192
355/193
355/194
355/195
Grunty niezabudowane o łącznej pow. 15,116 ha. Działki: 355/189, 355/194 i 355/195 stanowią własność Gminy M. Chojnice, zapisane
w KW SL1C/00021248/7. Działki: 355/190, 355/191, 355/192 i 355/193 są w użytkowaniu wieczystym Gminy M. Chojnice, zapisane
w KW SL1C/00030751/2
Ulica zbiorcza, ulica dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren zabudowy usługowej, przepompownia ścieków1 511,69/ roczny czynsz Dzierżawa - 2014.05.22
2014.08.28
50/14Stary Rynek 4 1439/3 Lokal użytkowy nr 1
o pow. użytkowej 66,30 m, zapisany
w KW  SL1C/00007124/8.
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług81,54 /
miesięczny czynsz
Najem - 2014.06.23
51/14ul. Strzelecka 91 322/1,
322/2
Nieruchomość, w której skład wchodzi część działki 322/2 o pow. 230 m² oraz część działki 322/1,
na której postawiony jest budynek
o pow. użytkowej 73,5 m²
Teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy120,23/
miesięczny czynsz
Dzierżawa - 2014.06.23
52/14ul. Bytowska 95/8,
95/13
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca działkę 95/8
o pow. 291 m², zapisaną
w KW SL1C/00015698/1 oraz część działki 95/13 o pow. 300 m²
Teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy88,65/
Roczny czynsz
Dzierżawa - 2014.06.23
53/14ul. Przemysłowa/
Liściasta
696/75,
694/8,
696/77
Nieruchomość stanowiąca:
- część działki 696/75 o pow. 0,08 ha, zapisaną w KW SL1C/00032958/7,
-część działki 694/8 o pow. 0,121 ha i działkę 696/77 o pow. 0,1434 ha, zapisane w KW SL1C/00028221/1
696/75, 694/8 – strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, projektowana strefa produkcji, składów
i usług, 696/77-strefa funkcjonalna
w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa produkcji, składów i usług
34,44/
roczny czynsz
Dzierżawa - 2014.06.23
54/14ul. Kartuska 1 4297/1 lokal mieszkalny nr 8
o pow. 59,11m² z przynależną piwnicą o pow. 7,57m², zapisany
w KW SL1C/00048273/6
wraz z udziałem do 6668/137938 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00041855/1
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej217 382 Sprzedaż własności lokalu - 2014.06.23
56/14ul. Kartuska 1 4297/1 lokal mieszkalny nr 11
o pow. 58,93m² z przynależną piwnicą o pow. 8,01m², zapisany
w KW SL1C/00048274/3,
wraz z udziałem do 6694/137938 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00041855/1
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej210 953 Sprzedaż własności lokalu - 2014.06.23
57/14ul. Strzelecka 47 401/6 lokal mieszkalny nr 1 o pow.42,97m² z przynależną piwnicą
o pow. 5,83m², zapisany
w KW SL1C/00048276/7
wraz z udziałem do 136/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00001657/1
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług83 527 Sprzedaż własność lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 1% 2014.06.23
58/14ul. Mickiewicza 19 2307/3 lokal mieszkalny nr 4
o pow. 58,13 m2 z przynależną piwnicą o pow. 4,81 m2, zapisany
w KW SL1C/00048277/4
wraz z udziałem do 105/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00002230/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług, teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy117 081 Sprzedaż własności lokalu z udziałem w prawie użytkowania
wieczystego gruntu.
1% 2014.06.23
61/14ul. Strzelecka 5 1504/3 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 41,20 m2 zapisany
w KW SL1C/00048281/5
wraz z udziałem do 190/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00021970/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług80 086 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
63/14ul. Ceynowy 10 485/15 lokal mieszkalny nr 2
o pow.  46,70 m2 z przynależną piwnicą o pow. 5,50 m2, zapisany
w KW SL1C/00048283/9
wraz z udziałem do 177/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00034976/3
Teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej109 270 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
64/14ul. Młyńska 26 1288/5,
1289
lokal mieszkalny nr 13
o pow. 65,90 m2 z przynależną piwnicą o pow. 10,00 m2, zapisany
w KW SL1C/00048284/6
wraz z udziałem do 62/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00001470/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług142 602 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
66/14ul. Staroszkolna 13  1662 lokal mieszkalny nr 5a
o pow. 38,78 m2 z przynależną piwnicą o pow. 5,26 m2, zapisany
w  KW SL1C/00048286/0
wraz z udziałem do 132/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00001458/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług87 544 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.01
70/14ul. Sportowa 1 495/58 lokal mieszkalny nr 71
o pow. 32,17 m2 zapisany w
KW SL1C/00048290/1
wraz z udziałem do 75/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej  w KW SL1C/00019593/3
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług100 046 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.01
71/14ul. Sportowa 1 495/58 lokal mieszkalny nr 86
o pow. 48,70 m2 zapisany
w KW SL1C/00048291/8
wraz z udziałem do 113/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00019593/3
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług131 850 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.01
72/14ul. Sportowa 1 495/58 lokal mieszkalny nr 95
o pow. 48,70 m2 zapisany
w KW SL1C/00048292/5
wraz z udziałem do 113/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00019593/3
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług153 000 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.01
73/14ul. Grunwaldzka 4603,
1703/2
Nieruchomość  stanowiąca działkę
1703/2 o pow. 0,0074 ha, zapisaną
w KW SL1C/00021782/2 oraz nieruchomość stanowiąca działkę 4603 o pow. 0,0495 ha, zapisaną
w KW SL1C/00016952/7, zabudowana budynkiem o pow.89 m²
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa usług196 910 Sprzedaż własności - 2014.07.01
74/14ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 18
o pow. 46,96m², zapisany
w KW SL1C/00048293/2
wraz z udziałem do 1/105 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług134 001 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
75/14ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 89
o pow. 38,83m², zapisany
w KW SL1C/00048294/9
wraz z udziałem do 1/105 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług110 802 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
76/14ul. Sportowa 2 495/73 lokal mieszkalny nr 14
o pow. 38,79m² , zapisany
w KW SL1C/00048295/6
wraz z udziałem do 118/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00021129/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług116 356 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
77/14ul. Mickiewicza 30 1192/5 lokal mieszkalny nr 23
o pow.47,60m² z przynależną piwnicą o pow. 2,50m², zapisany
w KW SL1C/00048298/7,
wraz z udziałem do 268/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00023275/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług158 123 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
78/14ul. Dworcowa 14 2210/10,
2210/8
lokal mieszkalny nr 11
o pow.62,86m² z przynależną piwnicą o pow. 10,26m², zapisany
w KW SL1C/00048296/3
wraz z udziałem do 86/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004551/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług117 775 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
79/14ul. 31 Stycznia 45 1551/3 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 45,97m², zapisany
w KW SL1C/00048297/0,
wraz z udziałem do 721/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00021193/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług103 064 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
80/14ul. Żwirki i Wigury 25 2041/38 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 86,76m², zapisany
w KW SL1C/00048300/5,
wraz z udziałem do 214/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020947/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług220 987 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
81/14ul. Jana Pawła II 6 525/9 lokal mieszkalny nr 47
o pow. 35,60m² z przynależną piwnicą o pow. 3,02m², zapisany
w KW SL1C/00048299/4,
wraz z udziałem do 124/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00024833/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług114 366 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
83/14ul. Piłsudskiego 11A 1561/3 lokal mieszkalny nr 16
o pow. 33,23m² z przynależną piwnicą o pow.. 2,12m², zapisany
w KW SL1C/00048303/6
wraz z udziałem do 154/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00026270/5
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług61 932 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą o pow.. 12,53m², zapisany
w KW SL1C/00048302/9,
wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
85/14ul. Filomatów 4 3020 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 47,48m², zapisany
w KW SL1C/00048301/2,
wraz z udziałem do 19/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00023746/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług148 988 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
86/14ul. Młyńska 6 1275/3 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 69,30m² z przynależną piwnicą  i strychem o łącznej
pow. 13,30m², zapisany
w KW SL1C/00048305/0
wraz z udziałem do  133/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00002202/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług158 543 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
88/14ul. Kościerska 9 496/52 Udział wynoszący 73%  w lokalu użytkowym nr U 39
o pow. 143,49m², zapisanym
w KW SL1C/00045106/4
wraz z udziałem do 14349/183725 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w KW SL1C/00031506/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, usługi - istniejące869 430 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.08 2014.07.29
90/14ul. Mickiewicza 40 1184 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 45,60m² z przynależną piwnicą o pow. 4,40m², zapisany
w KW SL1C/00048382/3,
wraz z udziałem do 153/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00022980/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług104 467 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
91/14ul.  Strzelecka 8 1487
1488/1
lokal mieszkalny nr 1
o pow. 59,80m² z przynależną piwnicą o pow. 7,60m², zapisany
w KW SL1C/00048373/7,
wraz z udziałem do 133/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00001466/5
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług116 722 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
93/14ul.  Jana Pawła II 6 525/9 lokal mieszkalny nr 51
o pow. 59,21m²  z przynależną piwnicą o pow. 2,61m², zapisany
w KW SL1C/00048381/6,
wraz z udziałem do 198/10000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00024833/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 606 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
95/14ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 lokal mieszkalny nr 2
o pow. 39,47m², zapisany
w KW SL1C/00048380/9,
wraz z udziałem do 14/100 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług84 529 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
96/14ul.  Bankowa
 1-3
1639/2, 1639/3, 1639/9, 1639/10 lokal mieszkalny nr 12
o pow. 44,30m² z przynależnymi piwnicami  o pow. 5,2m² i 10,30m², zapisany w KW SL1C/00048384/7, wraz z udziałem do 429/10000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00024831/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług116 002 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
97/14ul. Młyńska 2 1272 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 34,90m² z przynależną piwnicą o pow. 6,3m², zapisany
w KW SL1C/00048374/4,
wraz z udziałem do 51/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00000439/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług84 474 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
98/14ul.  Dworcowa 20 2263/1 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 87,90m² z przynależnymi: piwnicą o pow. 5,80m²,
pom. gospodarczym o pow. 12,10m², pom. gospodarczym o pow. 7,60m², pom. gospodarczym o pow. 14,80m² i garażem o pow. 20,50m², zapisany w KW SL1C/00048385/4,
wraz z udziałem do 1828/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025104/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług235 000 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
99/14Stary Rynek
11-13
1647/14 lokal użytkowy nr U1
o pow. 349,53m²,  zapisany
w KW SL1C/00048376/8,
wraz z udziałem do 67727/470000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020988/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług2 085 258 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.12 2014.07.29
100/14Stary Rynek
11-13
1647/14 lokal użytkowy nr U2
o pow. 144,94m², zapisany
w KW SL1C/00048377/5,
wraz z udziałem do 28085/470000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020988/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług1 000 658 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.12 2014.07.29
101/14Stary Rynek
11-13
1647/14 lokal użytkowy nr U3
o pow. 39,24m², zapisany
w KW SL1C/00048379/9,
wraz z udziałem do 7603/470000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020988/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług283 705 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.12 2014.07.29
102/14ul. Świętopełka 2021/21 nieruchomość niezabudowana
o pow. 1985 m², zapisana
w KW SL1C/00035514/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa usług207 830 Zamiana - 2014.07.12
103/14ul. Świętopełka 2021/23 nieruchomość niezabudowana
o pow. 1292 m², zapisana
w KW SL1C/00035514/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa usług128 851 Zamiana - 2014.07.12
104/14ul. Huberta Wagnera 496/43 Grunt zabudowany budynkiem
o pow. 70 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
279,55/ czynsz miesięczny Najem - 2014.07.12
105/14ul. Młodzieżowa 496/64
stanowisko nr 35
Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
450/
czynsz miesięczny
Najem - 2014.07.29
106/14ul. Angowicka
ogródek nr 5
669/24 Grunty niezabudowane
o pow.  224 m², zapisane
w KW SL1C/00022160/3
Teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej33,60/ czynsz roczny Dzierżawa - 2014.07.29
107/14ul. Szpitalna 1343/17 Grunty niezabudowane
o pow. 160 m², zapisane
w KW SL1C/00021258/0
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej.115 000 Sprzedaż  własności - 2014.08.28
108/14ul. Kościerska 506/234 Grunty o pow. 75 m², zapisane
w KW  SL1C/00028681/3, zabudowane budynkiem
o pow. użytkowej 27,4 m²
Teren komunikacji – droga.333,70/ czynsz miesięczny Dzierżawa - 2014.08.28
109/14ul. Moniuszki 861/1 Grunty niezabudowane
o pow. 245 m², zapisane
w KW  SL1C/00001930/9.
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług.36,75/r
czynsz roczny
Dzierżawa - 2014.08.28
110/14ul. Bałuckiego 49/9 Grunty niezabudowane
o pow. 125 m², zapisane
w KW  SL1C/00009685/2
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.18,75/
czynsz roczny
Dzierżawa - 2014.08.28
111/14ul. Żwirki i Wigury 2041/87
2041/88
Lokal garażowy nr 194
o pow. 15,8 m² wraz z udziałem
do 1/14 części w nieruchomości objętej KW SL1C/00027930/7
Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej.11 056
grunt z nakładami
Sprzedaż - 2014.08.28
112/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
113/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
114/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
115/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
116/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
117/14Pl. Piastowski 4613 Udział 2736/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
11 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
118/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1999/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
8 580 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
119/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
120/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
121/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28

Terminy płatności:
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
- czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
- czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
2. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.):
- opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku
3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu 
w siedzibie urzędu


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008