TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 06 października 2015 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
 
DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę m.chojnice-mapa.net z działką

Nr ofertyPołożenie nieruchomościNr działki /lokaluOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCena* [zł]
1
Forma zbycia lub oddania w dzierżawę Stawka opłat z tyt. użytk. wieczystego gruntuData publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
10/10ul. Grobelna 1327/3 Grunty niezabudowane o pow. 41m², zapisaną w KW 1962. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
67 260 grunt wraz z poniesio-nymi nakładami Sprzedaż własności - 2013.04.25
2014.11.24
38/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny nr 2
Lokal o pow. użytkowej 48,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,80 m2) wraz z udziałem113/1000 części
w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
64 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08
2012.10.15
39/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 3
Lokal o pow. użytkowej 83,83 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 2,15 m2) wraz z udziałem180/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
108 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08
2012.10.15
40/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 5
Lokal o pow. użytkowej 7,2 m2 wraz z udziałem 15/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
12 000 Przeniesienie własności  na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08
2012.10.15
42/10ul.
 Książąt Pomorskich 24
Lokal mieszkalny
nr 46
Lokal o pow. użytkowej 59,53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 6,39 m2) wraz z udziałem 6592/367372 części w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 506/246 o pow.
5591m², zapisaną
w KW SL1C/00033221/9.
Projektowana strefa mieszkalnictwa
i usług.
133 000 Przeniesienie własności  na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08
2012.10.15
8/11ul.
Kościuszki 34
klatka schodo-
wa
Klatka schodowa o pow. użytkowej 4,57 m² z udziałem 15/1000 części w prawie własności budynku i gruntu działki o nr ewid. 1625/3 o pow.
298 m², zapisanej
w KW SL1C/00002246/4.
Strefa mieszkalnictwa i usług.3 800 Sprzedaż własności - 2011.04.04
28/12ul. Młodzieżowa 496/64 Grunty o pow. 20 m², zapisane
w KW SL1C/00022634/9, miejsce
nr 41 na targowisku miejskim.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
405,67 / czynsz miesięczny Dzierżawa - 2012.05.14
2014.10.01
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 80,4 m²
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
295 000
(wartość gruntu i nakładów)
Sprzedaż  własności. - 2012.08.30
134/13ul. Kręta 1623/12 Nieruchomość o pow. 21m², zabudowana częścią budynku garażowego o pow. 10 m²,
zapisana w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
15 500 Sprzedaż własności - 2013.09.16
135/13ul. Kręta 1623/13 Nieruchomość niezabudowana
o pow. 9m ², zapisana
w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
3 000 Sprzedaż własności - 2013.09.16
184/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 66 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność poprzedniego najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/
miesięczny czynsz
Dzierżawa - 2013.12.04
187/13ul. Młodzieżowa 496/64, stanowisko nr  56 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
188/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 57 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
192/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 64 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż własności - 2014.01.02
2015.05.12
2015.05.21
   1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane
o pow.156 m², zapisane
w KW SL1C/00001956/7. Teren
w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa.
Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
4/14ul. Przemysłowa 2759/1 Grunty niezabudowane
o pow. 36 m², zapisane
w KW SL1C/00020312/0. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa i energetyczna.
strefa produkcji, składów i usług1 200 Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane
o pow. 117 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
6/14ul. Krasińskiego 6 786/9 Grunty niezabudowane
o pow. 112 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.10 500 Sprzedaż własności - 2014.03.06
7/14ul. Dworcowa 25 660/6 Lokal mieszkalny nr 6
o pow. użytkowej 81,79 m²
Z pomieszczeniem przynależnym
o pow. 13,28 m², usytuowany na nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu wieczystym, zapisany  w KW SL1C/00040231/4, wraz
z udziałem do 1289/10000 części
w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6
o pow. 1443 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.140 000 Sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2014.03.25
10/14ul. Jarzębinowa 2814 Grunty niezabudowane
o pow. 1463 m², zapisane
w KW SL1C/00010553/8. Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
56 000 Sprzedaż własności - 2015.06.11
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane
o pow. 410 m², zapisane
w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1
o pow. 301,8m² wraz z udziałem
do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
740 617 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane
o pow. 34 m², zapisane
w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.04.28
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58
grunt wraz nakładami
Sprzedaż prawa własności gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22
61/14ul. Strzelecka 5 1504/3 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 41,20 m2 zapisany
w KW SL1C/00048281/5
wraz z udziałem do 190/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00021970/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług80 086 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
73/14ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 18
o pow. 46,96m², zapisany
w KW SL1C/00048293/2
wraz z udziałem do 1/105 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług134 001 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
74/14ul. Żwirki i Wigury 25 2041/38 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 86,76m², zapisany
w KW SL1C/00048300/5,
wraz z udziałem do 214/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020947/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług220 987 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą o pow.. 12,53m², zapisany
w KW SL1C/00048302/9,
wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
88/14ul. Kościerska 9 496/52 Udział wynoszący 73%  w lokalu użytkowym nr U 39
o pow. 143,49m², zapisanym
w KW SL1C/00045106/4
wraz z udziałem do 14349/183725 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w KW SL1C/00031506/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, usługi - istniejące869 430 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.08
2014.07.29
97/14ul. Młyńska 2 1272 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 34,90m² z przynależną piwnicą o pow. 6,3m², zapisany
w KW SL1C/00048374/4,
wraz z udziałem do 51/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00000439/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług84 474 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12
2014.07.29
98/14ul. Dworcowa 20 2263/1 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 87,90m² z przynależnymi: piwnicą o pow. 5,80m²,
pom. gospodarczym o pow. 12,10m², pom. gospodarczym o pow. 7,60m², pom. gospodarczym o pow. 14,80m² i garażem o pow. 20,50m², zapisany w KW SL1C/00048385/4,
wraz z udziałem do 1828/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025104/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług235 000 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12
2014.07.29
107/14ul. Szpitalna/ 31 Stycznia 1343/17 Grunty niezabudowane
o pow. 160 m², zapisane
w KW SL1C/00021258/0
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej.115 000 Sprzedaż  własności - 2014.08.28
129/14ul. Grunowo 5 696/80 Działka o pow. 953 m², zapisana w KW SL1C/00035033/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
130/14ul. Strzelecka 41 403/4 Działka o pow. 1123 m², zapisana w KW SL1C/00007045/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
131/14ul. Mickiewicza 44 1182/1 Działka o pow. 723 m², zapisana w KW SL1C/00026047/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług19 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
132/14ul. Mickiewicza 44 1182/2 Działka o pow. 844 m², zapisana w KW SL1C/00001473/7 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
133/14ul. Młyńska 26a 1288/6 Działka o pow. 246 m², zapisana w KW SL1C/00033630/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
134/14ul. Ogrodowa 9 1347/3 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00032429/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
135/14ul. Wysoka 38 1365/1 Działka o pow. 180 m², zapisana w KW SL1C/00024780/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
136/14ul. Nowe Miasto 9 1409 Działka o pow. 188 m², zapisana w KW SL1C/00002210/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 900 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
137/14ul. Nowe Miasto 11 1414/2 Działka o pow. 124 m², zapisana w KW SL1C/00002221/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 000 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
138/14ul. Nowe Miasto 15, 15A 1419 Działka o pow. 412 m², zapisana w KW SL1C/00002212/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług25 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
139/14ul. Strzelecka 20 1480/2 Działka o pow. 307 m², zapisana w KW SL1C/00002482/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
140/14ul. Batorego 8 1509/2 Działka o pow. 107 m², zapisana w KW SL1C/00003423/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
141/14ul. Batorego 2 1511/2 Działka o pow. 215 m², zapisana w KW SL1C/00002216/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
142/14ul. Piłsudskiego 7 1559/3 Działka o pow. 280 m², zapisana w KW SL1C/00029702/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
143/14ul. Piłsudskiego 11 1561/4 Działka o pow. 922 m², zapisana w KW SL1C/00030532/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
144/14ul. Piłsudskiego 15 1570/4 Działka o pow. 133 m², zapisana w KW SL1C/00031720/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
145/14ul. Piłsudskiego 15 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana w KW SL1C/00031715/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
146/14ul. 31 Stycznia 9 1653/8 Działka o pow. 203 m², zapisana w KW SL1C/00002213/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
147/14ul. Staroszkolna 15a 1663/1 Działka o pow. 46 m², zapisana w KW SL1C/00025386/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
148/14ul. Staroszkolna 15 1663/2 Działka o pow. 349 m², zapisana w KW SL1C/00001660/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
149/14ul. Świętopełka 5 2021/19 Działka o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00031718/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
150/14ul. Świętopełka 13 2081/11 Działka o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00001680/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług10 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
151/14ul. Piłsudskiego 42 2183 Działka o pow. 243 m², zapisana w KW SL1C/00002436/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
152/14ul. Dworcowa 14a 2210/2 Działka o pow. 520 m², zapisana w KW SL1C/00028094/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
153/14ul. Dworcowa 13 2219/5 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00024944/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 000 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
154/14ul. 31 Stycznia 39 2283/9 Działka o pow. 94 m², zapisana w KW SL1C/00030191/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
155/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 20 1138/2 Działka o pow. 753 m², zapisana w KW SL1C/00005305/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług20 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
156/14ul. Strzelecka 38 1165/1 Działka o pow. 218 m², zapisana w KW SL1C/00002401/9 Tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, tereny dróg publicznych zbiorowych5 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
157/14ul. Mickiewicza 41 1196/1,
1197/1
Działki o łącznej pow. 347 m², zapisane w KW SL1C/00033629/9, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 900 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
158/14ul. Młyńska 1288/7 Działka o pow. 244 m², zapisana w KW SL1C/00045620/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
159/14ul. Młyńska 1399 Działka o pow. 216 m², zapisana w KW SL1C/00002243/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
160/14Plac Jagielloński 11 1514/2,
1514/4
Działki o łącznej pow. 437 m², zapisane w KW SL1C/00006163/6, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług36 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
161/14ul. Szeroka 5 1537/3 Działka o pow. 194 m², zapisana w KW SL1C/0000227/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
162/14ul. Piłsudskiego 1570/1,
1570/2,
1570/3
Działki o łącznej pow. 384 m², zapisane w KW SL1C/00006596/0, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług21 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
163/14ul. Angowicka 1584/17,
1584/18
Działki o łącznej pow. 766 m², zapisane w KW SL1C/00031714/8, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
164/14ul. Staroszkolna 1649/5 Działka o pow. 270 m², zapisana w KW SL1C/00002542/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
165/14ul. Świętopełka 4 1904/7 Działka o pow. 346 m², zapisana w KW SL1C/00032097, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
166/14ul. Gdańska 20 1914/3 Działka o pow. 569 m², zapisana w KW SL1C/00045769/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług29 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
167/14ul. Piłsudskiego 35 2076/1 Działka o pow. 342 m², zapisana w KW SL1C/00001969/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
2015.05.21
168/14ul. Szeroka 1535/2,
1536
Działki o łącznej pow. 420 m², zapisane w KW SL1C/00001721/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług26 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
180/14ul. Grunwaldzka 1752/130 Działka o pow. 38 m², zapisana
w KW SL1C/00016952/7. Na części działki przejazd o nawierzchni betonowej.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 536 Sprzedaż własności - 2014.11.24
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka niezabudowana
o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka niezabudowana
o pow. 748 m², zapisana
w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna
Teren zieleni izolacyjnej68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana
w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana
w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 910,81
grunt wraz nakładami
Sprzedaż własności - 2014.12.18
   11/15ul. Prochowa 1725/3 Działka o pow. 98 m², zapisana
w KW SL1C/00002120/5
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług4 900 Sprzedaż - 2015.02.05
   19/15ul. Weterynaryjna 4071/2 Grunty o pow. 103 m²,  zapisane w KW SL1C/00025809/6 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 000 Sprzedaż - 2015.02.05
   25/15ul. Bałuckiego 67/5 Grunty niezabudowane o pow. 600 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9 67/5 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
67/9 – droga wewnętrzna
60 000 Sprzedaż - 2015.03.19
26/15ul. Bałuckiego 67/6 Grunty niezabudowane o pow. 600 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9 67/6 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
67/9 – droga wewnętrzna
60 000 Sprzedaż - 2015.03.19
27/15ul. Jastruna 68/6 Grunty niezabudowane o pow. 782 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3 68/6 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
68/3 – droga wewnętrzna
78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
28/15ul. Jastruna 68/7 Grunty niezabudowane o pow. 658 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3 68/7 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
68/3 – droga wewnętrzna
66 000 Sprzedaż - 2015.03.19
   29/15ul. Jastruna 68/8 Grunty niezabudowane o pow. 782 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442  m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3 68/8 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
68/3 – droga wewnętrzna
78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
31/15ul. Jaśminowa 4523 Grunty niezabudowane o pow. 650 m², zapisane w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5 4523 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
4532 – droga wewnętrzna
65 000 Sprzedaż - 2015.03.19
34/15ul. Jaśminowa 4528 Grunty niezabudowane o pow. 686 m², zapisane w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5 4528- -teren zabudowy jednorodzinnej,
4532 – droga wewnętrzna
68 000 Sprzedaż - 2015.03.19
36/15ul. Jaśminowa 4531 Grunty niezabudowane o pow. 1342 m², zapisane w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1323m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5 4531- -teren zabudowy jednorodzinnej,
4532 – droga wewnętrzna
133 000 Sprzedaż - 2015.03.19
37/15ul. Żeromskiego 74/9 Grunty niezabudowane o pow.
282 m², zapisane w KW SL1C/0007841/0,
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej11 228 Zamiana - 2015.04.16
41/15ul. Jastruna 68/9 Grunty niezabudowane o pow. 782 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3 68/9 - -teren zabudowy jednorodzinnej,
68/3 – droga wewnętrzna
78 000 Sprzedaż - 2015.04.16
42/15ul. Dworcowa 2263/27 Grunty niezabudowane o pow.
203 m², zapisane w KW SL1C/00007149/9
Strefa mieszkalnictwa i usług45 000 Sprzedaż - 2015.05.21
51/15ul. Swarożyca 6 1570/4 Grunty o pow. 133m², zapisane w KW SL1C/00031720/3 Strefa mieszkalnictwa
i usług
6 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2015.05.21
52/15ul. Piłsudskiego 18a i 18 b 1584/9 Grunty o pow. 260 m², zapisane w
KW SL1C/00031715/5
Strefa mieszkalnictwa
i usług
7 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2015.05.21
54/15ul. Moniuszki 861/1 Grunty o pow. 245 m², zapisane w
KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Grunty o  pow. 229 m², zapisane w
KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa
i usług
74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
56/15ul. Strzelecka 1491/13 Grunty o pow. 444 m², zapisane w
KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa
i usług
146 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w
KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa
i usług
13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
58/15ul. Kościerska 501/8,
502/6,
502/8
Grunty o łącznej pow. 701 m², zapisane w:
- KW SL1C/00021785/3
(dz. nr 501/8),
- KW SL1C/00021807/4
(dz. nr 502/6 i 502/8)
Teren cmentarza, usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza, dojazdy i parkingi42 000 Sprzedaż - 2015.07.02
2015.07.30
59/15ul. Dworcowa 2280/4 Grunty o pow. 72 m², zapisane w KSW SL1C/00001471/3 Teren usług rzemiosła10,80zł
/rocznie
Dzierżawa - 2015.09.03
60/15ul. Pietruszkowa 1238/2 Grunty o pow. 1300 m², zapisane w KW SL1C/00000773/3 Teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy195 zł/ rocznie Dzierżawa - 2015.09.03
61/15ul. Dębowa 2819/4 Grunty o pow. 280 m², zapisane w KW SL1C/00010553/8 Strefa mieszkalnictwa i usług143,21+ Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2015.09.03
62/15ul. Wicka Rogali 1824/3 Grunty o pow. 40 m², zapisane w KW SL1C/00004877/0 Teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy6,00/ rocznie Dzierżawa - 2015.09.03
63/15ul. Pietruszkowa 1250/3 Grunty o pow. 52 m², zapisane w KW SL1C/00004125/4 Teren zieleni – lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy7,80/ rocznie Dzierżawa - 2015.09.03
64/15ul. Miłosza 74/16 Grunty o pow. 1 803 m², zapisane w KW SL1C/00007841/0 Strefa mieszkalnictwa i usług85 000 Sprzedaż - 2015.09.03
65/15ul. Cypriana Kamila Norwida 3077/2 Grunty o pow. 415 m², zapisane w KW SL1C/00009685/2 Strefa mieszkalnictwa i usług22 000 Sprzedaż
prawa własności
- 2015.09.10
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług89 000 Sprzedaż
prawa użytk. wiecz.
1% 2015.09.10
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej241 000 Sprzedaż
prawa użytk. wiecz.
- 2015.09.10
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 lokal mieszkalny nr 2
o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą o pow. 1,3m², zapisany
w KW SL1C/00048380/9,
wraz z udziałem do 14/100 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług81 635 Sprzedaż
lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie
- 2015.10.01
69/15ul. Zakładowa 4399,
684/74
Grunty o łącznej pow. 1 926 m², zapisane w KW SL1C/00028221/1 i SL1C/00022613/4 Teren obiektów produkcji, składów, magazynów i zabudowy usługowej488,87 zł +Vat/
miesięcznie
Dzierżawa   2015.10.01
70/15ul. Bytowska 4608/3 Grunty o pow. 3 ha, zapisane
w KW SL1C/00030257/9
Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi300 zł/ rocznie Dzierżawa   2015.10.01
71/15ul. Kilińskiego 1784/4 Grunty o pow. 89 m², zapisane w KW SL1C/00007825/2 Droga powiatowa13,35zł/
rocznie
Dzierżawa   2015.10.01
72/15ul. Zakładowa 684/55 Grunty o  pow. 1611 m², zapisane w KW SL1C/000028221 Teren drogi wewnętrznej dojazdowej233,72 zł +Vat/
miesięcznie
Dzierżawa   2015.10.01

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.
2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
  • czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.):

  • opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008