TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 26 maja 2016 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

Chojnice, dn. 10 maja 2016r.

GN.6845.2.10.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIAW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr ofertyPołożenie nieruchomościNr działkiOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości

 
Cena* [zł]Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Stawka opłat z tyt. użytk. wieczy- stego gruntuData publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 80,4 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.295 000(wartość gruntu i nakładów) Sprzedaż własności. - 2012.08.30
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż własności - 2014.01.02 2015.05.12 2015.05.21
1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane o pow.156 m², zapisane w KW SL1C/00001956/7. Teren w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa. Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
4/14ul. Przemysłowa 2759/1 Grunty niezabudowane o pow. 36 m², zapisane w KW SL1C/00020312/0. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa i energetyczna. strefa produkcji, składów i usług1 200 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
7/14ul. Dworcowa 25 660/6 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 81,79 m². Z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,28 m², usytuowany na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym, zapisany
w KW SL1C/00040231/4, wraz z udziałem do 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6 o pow. 1443 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.116 000 Sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2015.12.23
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane o pow. 410 m², zapisane w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25 2015.10.08
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 Strefa mieszkalnictwa i usług.740 617 Sprzedaż - 2014.03.25 2014.10.02 2015.10.08
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane o pow. 34 m², zapisane w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.04.28 2015.10.08
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58 grunt wraz nakładami Sprzedaż prawa własności gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22 2015.10.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą
o pow.. 12,53m², zapisany w KW SL1C/00048302/9, wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 1% 2014.07.08
88/14ul. Kościerska 9 496/52 Udział wynoszący 73% w lokalu użytkowym nr U 39 o pow. 143,49m², zapisanym w KW SL1C/00045106/4 wraz z udziałem do 14349/183725 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w KW SL1C/00031506/7 Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, usługi - istniejące869 430 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.08 2014.07.29
129/14ul. Grunowo 5 696/80 Działka o pow. 953 m², zapisana w KW SL1C/00035033/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
131/14ul. Mickiewicza 44 1182/1 Działka o pow. 723 m², zapisana w KW SL1C/00026047/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług19 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
132/14ul. Mickiewicza 44 1182/2 Działka o pow. 844 m², zapisana w KW SL1C/00001473/7 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
133/14ul. Młyńska 26a 1288/6 Działka o pow. 246 m², zapisana w KW SL1C/00033630/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
135/14ul. Wysoka 38 1365/1 Działka o pow. 180 m², zapisana w KW SL1C/00024780/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
140/14ul. Batorego 8 1509/2 Działka o pow. 107 m², zapisana w KW SL1C/00003423/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
141/14ul. Batorego 2 1511/2 Działka o pow. 215 m², zapisana w KW SL1C/00002216/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
144/14ul. Piłsudskiego 15 1570/4 Działka o pow. 133 m², zapisana w KW SL1C/00031720/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
145/14ul. Piłsudskiego 15 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana w KW SL1C/00031715/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
146/14ul. 31 Stycznia 9 1653/8 Działka o pow. 203 m², zapisana w KW SL1C/00002213/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
149/14ul. Świętopełka 5 2021/19 Działka o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00031718/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
150/14ul. Świętopełka 13 2081/11 Działka o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00001680/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług10 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
152/14ul. Dworcowa 14a 2210/2 Działka o pow. 520 m², zapisana w KW SL1C/00028094/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
153/14ul. Dworcowa 13 2219/5 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00024944/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
154/14ul. 31 Stycznia 39 2283/9 Działka o pow. 94 m², zapisana w KW SL1C/00030191/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
155/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 20 1138/2 Działka o pow. 753 m², zapisana w KW SL1C/00005305/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług20 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
158/14ul. Młyńska 1288/7 Działka o pow. 244 m², zapisana w KW SL1C/00045620/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
159/14ul. Młyńska 1399 Działka o pow. 216 m², zapisana w KW SL1C/00002243/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
160/14Plac Jagielloński 11 1514/2, 1514/4 Działki o łącznej pow. 437 m², zapisane w KW SL1C/00006163/6, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług36 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
162/14ul. Piłsudskiego 1570/1, 1570/2, 1570/3 Działki o łącznej pow. 384 m², zapisane w KW SL1C/00006596/0, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług21 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
163/14ul. Angowicka 1584/17, 1584/18 Działki o łącznej pow. 766 m², zapisane w KW SL1C/00031714/8, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
164/14ul. Staroszkolna 1649/5 Działka o pow. 270 m², zapisana w KW SL1C/00002542/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
165/14ul. Świętopełka 4 1904/7 Działka o pow. 346 m², zapisana w KW SL1C/00032097, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
166/14ul. Gdańska 20 1914/3 Działka o pow. 569 m², zapisana w KW SL1C/00045769/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług29 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
168/14ul. Szeroka 1535/2, 1536 Działki o łącznej pow. 420 m², zapisane w KW SL1C/00001721/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług26 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
180/14ul. Grunwaldzka 1752/130 Działka o pow. 38 m², zapisana w KW SL1C/00016952/7. Na części działki przejazd o nawierzchni betonowej. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 536 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.08
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka o pow. 229 m², zapisana w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.0
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka o pow. 748 m², zapisana w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna Teren zieleni izolacyjnej68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 910,81 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
27/15ul. Jastruna 68/6 Działka o pow.782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/6 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
28/15ul. Jastruna 68/7 Działka o pow. 658 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/7 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna66 000 Sprzedaż - 2015.03.19
29/15ul. Jastruna 68/8 Działka o pow. 782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce
o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/8 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
34/15ul. Jaśminowa 4528 Działka o pow. 686 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5
4528- -teren zabudowy jednorodzinnej, 4532 – droga wewnętrzna68 000 Sprzedaż - 2015.03.19
41/15ul. Jastruna 68/9 Działka o pow. 782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce
o nr ewid. 68/3 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/9 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.04.16
54/15ul. Moniuszki 861/1 Działka o pow. 245 m², zapisana
w KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa i usług18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Działka o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa i usług74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
56/15ul. Strzelecka 1491/13 Grunty o pow. 444 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług146 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
64/15ul. Miłosza 74/16 Grunty o pow. 1 803 m², zapisane w KW SL1C/00007841/0 Strefa mieszkalnictwa i usług85 000 Sprzedaż - 2015.09.03
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług89 000 Sprzedaż prawa użytk. wiecz. 1% 2015.09.10
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej241 000 Sprzedaż prawa użytk. wiecz. - 2015.09.10
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą
o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048380/9, wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług81 635 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie - 2015.10.01
84/15ul. Czerska 506/102, 506/118, 506/119, 506/266, 506/267, 506/270 Grunty o łącznej pow. 11 126 m², zapisane
w SL1C/00001852/8
Teren usług oświaty i wychowania600 000 Sprzedaż - 2015.11.05
85/15ul. Składowa 685/40 Grunty o pow. 285 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług20 000 Sprzedaż - 2015.11.05
86/15ul. Składowa 695/21 Grunty o pow. 46 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług2 500 Sprzedaż - 2015.11.05
87/15ul. Składowa 685/39 Grunty o pow. 677 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług37 000 Sprzedaż - 2015.11.05
88/15ul. Składowa 685/41 Grunty o pow. 240 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług16 000 Sprzedaż - 2015.11.05
14/16ul. Jana Pawła II 4632 Grunt o pow. 83 m², zapisany w KW SL1C/00011311/7, zabudowany pawilonem handlowym Strefa mieszkalnictwa i usług9 778,80 zł/ grunt 105 950 zł/ budynek Sprzedaż własności - 2016.02.25
15/16ul. Żwirki i Wigury 495/130 Udział 176/10000 w działce o pow. 666 m², zapisanej w KW SL1C/00028892/5 Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług271,50 zł + Vat (25% ceny nieruchomości) Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 3% 2016.02.25
16/16ul. Swarożyca 1556/23 Grunt o pow. 124 m², zapisany w KW SL1C/00003452/8 Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej mieszkalnictwa i usług15 000 Sprzedaż własności - 2016.03.10
17/16ul. Bałuckiego 49/9 Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Teren pod zabudowę mieszkaniową i usługi11 000 Sprzedaż własności - 2016.03.10
18/16ul. Okrężna 1362/1 Grunt o pow. 130 m², zapisany w KW SL1C/00002232/3 Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej mieszkalnictwa i usług16 000 Sprzedaż własności - 2016.03.10
87/16ul. Młodzieżowa 495/155 Grunt o pow. 15 m², zapisany w KW 19589 Sądu Rejonowego w Chojnicach Strefa mieszkalnictwa
i usług
21,90 zł + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2016.04.21
88/16ul. Huberta Wagnera 2302/1 Grunt o pow. 200 m², zapisany w KW 14070 Sądu Rejonowego w Chojnicach Strefa mieszkalnictwa
i usług
126,41 zł + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2016.04.21
89/16ul. Lichnowska 699/25 Grunt o pow. 432 m², zapisany w KW SL1C/00022613/4 Teren drogi publicznej - dojazdowej8,64 zł/ rocznie Dzierżawa - 2016.04.21
135/16ul. Młodzieżowalokal U1 495/50 Lokal użytkowy U1 o pow. użytkowej 359,66 m², zapisany w KW SL1C/00045062/3 wraz z udziałem 35966/95497 części w prawie własności gruntu działki o pow. 3 784 m², zapisanej w KW SL1C/00028096/5 Strefa mieszkalnictwa
i usług
1 068 000 (nierucho-mość + nakłady) Sprzedaż - 2016.05.12
136/16ul. Młodzieżowa 495/156 Grunt o pow. 261 m², zapisany w KW SL1C/00022634/7 Sądu Rejonowego w Chojnicach Strefa mieszkalnictwa
i usług
296,66 zł + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2016.05.12

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777):

  • opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008