TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 10 lutego 2016 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
DO ODDANIA
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr ofertyPołożenie nieruchomościNr działki/lokaluOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości

 
Cena* [zł]Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Stawka opłat z tyt. użytk. wieczy- stego gruntuData publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 80,4 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.295 000(wartość gruntu i nakładów) Sprzedaż własności. - 2012.08.30
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż własności - 2014.01.02 2015.05.12 2015.05.21
1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane o pow.156 m², zapisane w KW SL1C/00001956/7. Teren w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa. Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
4/14ul. Przemysłowa 2759/1 Grunty niezabudowane o pow. 36 m², zapisane w KW SL1C/00020312/0. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa i energetyczna. strefa produkcji, składów i usług1 200 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
6/14ul. Krasińskiego 6 786/9 Grunty niezabudowane o pow. 112 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.10 500 Sprzedaż własności - 2014.03.06
7/14ul. Dworcowa 25 660/6 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 81,79 m². Z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,28 m², usytuowany na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym, zapisany
w KW SL1C/00040231/4, wraz z udziałem do 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6 o pow. 1443 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.116 000 Sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2015.12.23
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane o pow. 410 m², zapisane w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25 2015.10.08
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 Strefa mieszkalnictwa i usług.740 617 Sprzedaż - 2014.03.25 2014.10.02 2015.10.08
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane o pow. 34 m², zapisane w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.04.28 2015.10.08
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58grunt wraz nakładami Sprzedaż prawa własności gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22 2015.10.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą
o pow.. 12,53m², zapisany w KW SL1C/00048302/9, wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 1% 2014.07.08
88/14ul. Kościerska 9 496/52 Udział wynoszący 73% w lokalu użytkowym nr U 39 o pow. 143,49m², zapisanym w KW SL1C/00045106/4 wraz z udziałem do 14349/183725 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w KW SL1C/00031506/7 Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, usługi - istniejące869 430 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.08 2014.07.29
107/14ul. Szpitalna/ 31 Stycznia 1343/17 Grunty niezabudowane o pow. 160 m², zapisane w KW SL1C/00021258/0 Teren zabudowy mieszkalno-usługowej.115 000 Sprzedaż własności - 2014.08.28 2015. 10.08
129/14ul. Grunowo 5 696/80 Działka o pow. 953 m², zapisana w KW SL1C/00035033/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
130/14ul. Strzelecka 41 403/4 Działka o pow. 1123 m², zapisana w KW SL1C/00007045/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
131/14ul. Mickiewicza 44 1182/1 Działka o pow. 723 m², zapisana w KW SL1C/00026047/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług19 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
132/14ul. Mickiewicza 44 1182/2 Działka o pow. 844 m², zapisana w KW SL1C/00001473/7 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
133/14ul. Młyńska 26a 1288/6 Działka o pow. 246 m², zapisana w KW SL1C/00033630/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
134/14ul. Ogrodowa 9 1347/3 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00032429/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
135/14ul. Wysoka 38 1365/1 Działka o pow. 180 m², zapisana w KW SL1C/00024780/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
136/14ul. Nowe Miasto 9 1409 Działka o pow. 188 m², zapisana w KW SL1C/00002210/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 900 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
137/14ul. Nowe Miasto 11 1414/2 Działka o pow. 124 m², zapisana w KW SL1C/00002221/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
138/14ul. Nowe Miasto 15, 15A 1419 Działka o pow. 412 m², zapisana w KW SL1C/00002212/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług25 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
139/14ul. Strzelecka 20 1480/2 Działka o pow. 307 m², zapisana w KW SL1C/00002482/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
140/14ul. Batorego 8 1509/2 Działka o pow. 107 m², zapisana w KW SL1C/00003423/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
141/14ul. Batorego 2 1511/2 Działka o pow. 215 m², zapisana w KW SL1C/00002216/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
142/14ul. Piłsudskiego 7 1559/3 Działka o pow. 280 m², zapisana w KW SL1C/00029702/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
143/14ul. Piłsudskiego 11 1561/4 Działka o pow. 922 m², zapisana w KW SL1C/00030532/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
144/14ul. Piłsudskiego 15 1570/4 Działka o pow. 133 m², zapisana w KW SL1C/00031720/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
145/14ul. Piłsudskiego 15 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana w KW SL1C/00031715/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
146/14ul. 31 Stycznia 9 1653/8 Działka o pow. 203 m², zapisana w KW SL1C/00002213/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
147/14ul. Staroszkolna 15a 1663/1 Działka o pow. 46 m², zapisana w KW SL1C/00025386/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
148/14ul. Staroszkolna 15 1663/2 Działka o pow. 349 m², zapisana w KW SL1C/00001660/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
149/14ul. Świętopełka 5 2021/19 Działka o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00031718/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
150/14ul. Świętopełka 13 2081/11 Działka o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00001680/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług10 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
151/14ul. Piłsudskiego 42 2183 Działka o pow. 243 m², zapisana w KW SL1C/00002436/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
152/14ul. Dworcowa 14a 2210/2 Działka o pow. 520 m², zapisana w KW SL1C/00028094/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
153/14ul. Dworcowa 13 2219/5 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00024944/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
154/14ul. 31 Stycznia 39 2283/9 Działka o pow. 94 m², zapisana w KW SL1C/00030191/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
155/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 20 1138/2 Działka o pow. 753 m², zapisana w KW SL1C/00005305/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług20 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
156/14ul. Strzelecka 38 1165/1 Działka o pow. 218 m², zapisana w KW SL1C/00002401/9 Tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, tereny dróg publicznych zbiorowych5 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
157/14ul. Mickiewicza 41 1196/1, 1197/1 Działki o łącznej pow. 347 m², zapisane w KW SL1C/00033629/9, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 900 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
158/14ul. Młyńska 1288/7 Działka o pow. 244 m², zapisana w KW SL1C/00045620/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
159/14ul. Młyńska 1399 Działka o pow. 216 m², zapisana w KW SL1C/00002243/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
160/14Plac Jagielloński 11 1514/2, 1514/4 Działki o łącznej pow. 437 m², zapisane w KW SL1C/00006163/6, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług36 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
161/14ul. Szeroka 5 1537/3 Działka o pow. 194 m², zapisana w KW SL1C/0000227/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
162/14ul. Piłsudskiego 1570/1, 1570/2, 1570/3 Działki o łącznej pow. 384 m², zapisane w KW SL1C/00006596/0, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług21 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
163/14ul. Angowicka 1584/17, 1584/18 Działki o łącznej pow. 766 m², zapisane w KW SL1C/00031714/8, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
164/14ul. Staroszkolna 1649/5 Działka o pow. 270 m², zapisana w KW SL1C/00002542/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
165/14ul. Świętopełka 4 1904/7 Działka o pow. 346 m², zapisana w KW SL1C/00032097, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
166/14ul. Gdańska 20 1914/3 Działka o pow. 569 m², zapisana w KW SL1C/00045769/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług29 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
167/14ul. Piłsudskiego 35 2076/1 Działka o pow. 342 m², zapisana w KW SL1C/00001969/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02 2015.05.21
168/14ul. Szeroka 1535/2, 1536 Działki o łącznej pow. 420 m², zapisane w KW SL1C/00001721/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług26 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
180/14ul. Grunwaldzka 1752/130 Działka o pow. 38 m², zapisana w KW SL1C/00016952/7. Na części działki przejazd o nawierzchni betonowej. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 536 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.08
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka o pow. 229 m², zapisana w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.0
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka o pow. 748 m², zapisana w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna Teren zieleni izolacyjnej68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 910,81grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
11/15ul. Prochowa 1725/3 Działka o pow. 98 m², zapisana w KW SL1C/00002120/5 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług4 900 Sprzedaż - 2015.02.05
25/15ul. Bałuckiego 67/5 Działka o pow.600 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce
o nr ewid. 67/9 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9
67/5 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 67/9 – droga wewnętrzna60 000 Sprzedaż - 2015.03.19
26/15ul. Bałuckiego 67/6 Działka o pow.600 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9
67/6 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 67/9 – droga wewnętrzna60 000 Sprzedaż - 2015.03.19
27/15ul. Jastruna 68/6 Działka o pow.782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/6 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
28/15ul. Jastruna 68/7 Działka o pow. 658 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do1/12 w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/7 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna66 000 Sprzedaż - 2015.03.19
29/15ul. Jastruna 68/8 Działka o pow. 782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce
o nr ewid. 68/3 o pow. 1442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/8 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.03.19
34/15ul. Jaśminowa 4528 Działka o pow. 686 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5
4528- -teren zabudowy jednorodzinnej, 4532 – droga wewnętrzna68 000 Sprzedaż - 2015.03.19
41/15ul. Jastruna 68/9 Działka o pow. 782 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2 wraz z udziałem do 1/12 w działce
o nr ewid. 68/3 o pow. 1455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3
68/9 - -teren zabudowy jednorodzinnej, 68/3 – droga wewnętrzna78 000 Sprzedaż - 2015.04.16
51/15ul. Swarożyca 6 1570/4 Działka o pow. 133m², zapisana
w KW SL1C/00031720/3
Strefa mieszkalnictwa i usług6 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2015.05.21
52/15ul. Piłsudskiego 18a i 18 b 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana
w KW SL1C/00031715/5
Strefa mieszkalnictwa i usług7 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. - 2015.05.21
54/15ul. Moniuszki 861/1 Działka o pow. 245 m², zapisana
w KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa i usług18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Działka o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa i usług74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
56/15ul. Strzelecka 1491/13 Grunty o pow. 444 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług146 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
64/15ul. Miłosza 74/16 Grunty o pow. 1 803 m², zapisane w KW SL1C/00007841/0 Strefa mieszkalnictwa i usług85 000 Sprzedaż - 2015.09.03
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług89 000 Sprzedaż prawa użytk. wiecz. 1% 2015.09.10
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej241 000 Sprzedaż prawa użytk. wiecz. - 2015.09.10
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą
o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048380/9, wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług81 635 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie - 2015.10.01
84/15ul. Cypriana Kamila Norwida,ul. Przemysłowa,ul Okrężna 27/25, 2759/3, 4355/3 Grunty o łącznej pow. 233 m², zapisane w 27/25-strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług, 2759/3- strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, projektowana strefa produkcji, składów i usług 4355/3 -Teren zieleni- lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu, rekreacji i cmentarzy229,65 + Vat/miesięcznie Dzierżawa - 2015.11.05
84/15ul. Czerska 506/102, 506/118, 506/119, 506/266, 506/267, 506/270 Grunty o łącznej pow. 11 126 m², zapisane
w SL1C/00001852/8
Teren usług oświaty i wychowania600 000 Sprzedaż - 2015.11.05
85/15ul. Składowa 685/40 Grunty o pow. 285 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług20 000 Sprzedaż - 2015.11.05
86/15ul. Składowa 695/21 Grunty o pow. 46 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług2 500 Sprzedaż - 2015.11.05
87/15ul. Składowa 685/39 Grunty o pow. 677 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług37 000 Sprzedaż - 2015.11.05
88/15ul. Składowa 685/41 Grunty o pow. 240 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług16 000 Sprzedaż - 2015.11.05
196/15ul. Targowa 643/33 Grunty o pow. 680 m², zapisane w KW SL1C/00048144/3 Teren drogi publicznej klasy lokalnej102 zł/ czynsz roczny Dzierżawa - 2015.12.23
1/16ul. Bytowska 4608/3 Grunty o pow. 4 200 m², zapisane w KW SL1C/00030257/9 Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi42 zł/ czynsz roczny Dzierżawa - 2016.01.07
2/16ul. Bytowska 140 4654,4655, 4656,4657, 4658,4653, 4652,4651, 4650,4649, 4648,4647, 4646,4645, 4644,4643, 4642,4641, 4640,4639, 4638,4637, 4636,4635, 4634,4665, 4664,4663, 4662,4661, 4660,4713, 4712,4711, 4710,4709, 4730,4729, 4728,4731, 4666,4667, 4668,4669, 4675,4676,4670,4671, 4672,4673, 4674,4677, 4678,4679, 4680,4681, 4682,4683, 4684,4685, 4686,4704, 4705,4706, 4707,4708, 4703,4702, 4701,4700, 4699,4698, 4697,4696, 4695,4694, 4693,4692, 4691,4690, 4689,4688, 4687,4714, 4715,4716, 4717,4718, 4719,4720, 4727,4726, 4725,4724, 4723,4722, 4732,4733, 4734,4735, 4736,4737, 4738,4739, 4740,4741, 4742,4743, 4744,4745, 4746,4747, 4764,4763, 4762,4761, 4760,4759, 4758,4757, 4756,4755, 4754,4753, 4752,4751, 4750,4749, 4748,4765, 4766,4767, 4768,4772, 4773,4771, 4770,4769, 4774,4775, 4776,4777, 4778,4779, 4780,4781, 4783,4782, 4784,4794, 4793,4792, 4791,4790, 4789,4788, 4787,4786, 4785,4795, 4796,4797, 4798,4799, 4800,4807, 4808,4809, 4806,4805, 4804,4803,4802,4801,5028,5029, 5030,5031, 5032,5033, 5034,4825, 4826,4827, 4828,4829, 4830,4831, 5027,5026, 5025,5024, 5023,5022, 5021,4838, 4837,4836, 4835,4834, 4833,4832, 5014,5015, 5016,5017, 5018,5019, 5020,4839, 4840,4841, 4842,4843, 4844,4845, 5013,5011, 5010,5009, 5008,5007, 5006,4852, 4851,4850, 4849,4848, 4847,4846, 4998,4999, 5000,5001, 5002,5003, 5004,5005, 4853,4854, 4855,4856, 4857,4858, 4996,4995, 4994,4993, 4866,4865, 4864,4863, 4862,4861, 4860,4859, 4986,4987, 4988,4989, 4991,4992, 4867,4868, 4869,4870, 4871,4872, 4873,4990, 4880,4879, 4878,4877, 4876,4875, 4874,4985, 4984,4983, 4982,4981, 4980,4881, 4882,4883, 4884,4885, 4886,4887, 4975,4976, 4977,4978, 4979,4893, 4892,4891, 4890,4889, 4888,4974, 4973,4972, 4971,4894, 4895,4896, 4897,4898, 4899,4900, 4901,4966, 4965,4964, 4963,4961, 4962,4967, 4968,4969, 4970,4909, 4910,4908, 4907,4906, 4905,4904, 4903,4902, 4958,4957, 4959,4960, 4911,4912, 4913,4914, 4915,4916, 4917,4918, 4919,4956, 4955,4931, 4930,4929, 4928,4927, 4926,4925, 4924,4923, 4922,4921, 4920,4952, 4953,4954, 4932,4933, 4934,4935, 4936,4937, 4938,4939, 4940,4941, 4942,4943, 5057,4951, 4950,4949, 4948,4947, 4946,4945, 5041,5036, 5035,5037, 5038,5039, 4824,4823, 4822,4821, 4817,4818, 4819,4820, 4816,4815, 4814,4813, 4810,4811, 4812,5040, 4721,4997 oraz 5045,5046, 5047,5049, 5050,5051, 5052,5053, 5054,5055, 5061,5062, 5063,5064, 5065,5066, 5067,5068, 5069,5070, 5071,5072, 5073,5074, 5075,5076, 5077,5078, 5079,4659, 4944,5048, 5080 Grunty o łącznej powierzchni 169 569 m2, zapisane w KW SL1C/00018335/5 oraz grunty o łącznej pow. 30012 m², zapisane w KW SL1C/00049390/9.
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny dróg wewnętrznych2 033,42 zł/ czynsz roczny Dzierżawa - 2016.01.07
3/16ul. Bałtycka 485/68 Grunt o pow. 275 m², zapisany w KW SL1C/00021248/7 Teren usług, oświaty
i wychowania
41,25 zł/ czynsz roczny Dzierżawa - 2016.01.28
4/16ul. Młodzieżowa 495/155 Grunt o pow. 15 m², zapisane w KW SL1C/00019589/2 Strefa mieszkalnictwa
i usług
21,90 zł + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2016.01.28
5/16ul. Młodzieżowa 496/64 Grunt o pow. 10 m², zapisane w KW SL1C/00022634/7, oznaczony jako stanowisko nr 67 Strefa mieszkalnictwa
i usług
250 zł + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2016.01.28

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
  • czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774):

  • opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008