TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 27 lutego 2015 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

Chojnice, dn. 26 stycznia 2015r.

GN.6840.2.2.2015

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
DO ODDANIA
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

Nr ofertyPołożenie nieruchomościNr działki
/lokalu
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości Cena* [zł]
1
Forma zbycia lub oddania w dzierżawę Stawka opłat z tyt. użytk. wieczystego gruntuData publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
74/10ul. Batalionu Strzelców 4423 Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m², zapisane w KW 14875 jw.59 000 Sprzedaż własności - 2013.08.01
10/10ul. Grobelna 1327/3 Grunty niezabudowane o pow. 41m², zapisaną w KW 1962. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
67 260 grunt wraz z poniesio-nymi nakładami Sprzedaż własności - 2013.04.25 2014.11.24
11/10ul. Grobelna 1327/2 Grunty niezabudowane o pow. 53 m², zapisaną w KW 1962. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
89 160 grunt wraz z poniesio-nymi nakładami Sprzedaż własności - 2013.04.25 2014.11.24
38/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny nr 2
Lokal o pow. użytkowej 48,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,80 m2) wraz z udziałem113/1000 części
w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
64 000 Przeniesienie własności rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08 2012.10.15
39/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 3
Lokal o pow. użytkowej 83,83 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 2,15 m2) wraz z udziałem180/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
108 000 Przeniesienie własności rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08 2012.10.15
40/10ul.
Kościuszki 34
Lokal
mieszkalny
nr 5
Lokal o pow. użytkowej 7,2 m2 wraz z udziałem 15/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. Strefa mieszkalnictwa
i usług.
12 000 Przeniesienie własności rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08 2012.10.15
42/10ul.
 Książąt Pomorskich 24
Lokal mieszkalny
nr 46
Lokal o pow. użytkowej 59,53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. użytkowej 6,39 m2) wraz z udziałem 6592/367372 części w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 506/246 o pow.
5591m², zapisaną
w KW SL1C/00033221/9.
Projektowana strefa mieszkalnictwa
i usług.
133 000 Przeniesienie własności rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2010.11.08 2012.10.15
8/11ul.
Kościuszki 34
klatka schodo-
wa
Klatka schodowa o pow. użytkowej 4,57 m² z udziałem 15/1000 części w prawie własności budynku i gruntu działki o nr ewid. 1625/3 o pow.
298 m², zapisanej
w KW SL1C/00002246/4.
Strefa mieszkalnictwa i usług.3 800 Sprzedaż własności - 2011.04.04
26/11ul. Myśliwka 4433/12 Grunty niezabudowane
o pow.970 m², zapisane
w KW SL1C/00014875/9.
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.49 000 Sprzedaż własności - 2013.08.01
28/12ul. Młodzieżowa 496/64 Grunty o pow. 20 m², zapisane
w KW SL1C/00022634/9, miejsce
nr 41 na targowisku miejskim.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
405,67 / czynsz miesięczny Dzierżawa - 2012.05.14
2014.10.01
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 80,4 m²
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
295 000
(wartość gruntu i nakładów)
Sprzedaż  własności. - 2012.08.30
134/13ul. Kręta 1623/12 Nieruchomość o pow. 21m², zabudowana częścią budynku garażowego o pow. 10 m²,
zapisana w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
15 500 Sprzedaż własności - 2013.09.16
135/13ul. Kręta 1623/13 Nieruchomość niezabudowana
o pow. 9m ², zapisana
w KW SL1C/00021911/6
strefa mieszkalnictwa
i usług
3 000 Sprzedaż własności - 2013.09.16
184/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 66 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność poprzedniego najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/
miesięczny czynsz
Dzierżawa - 2013.12.04
187/13ul. Młodzieżowa 496/64, stanowisko nr  56 Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
188/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 57 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy.
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
192/13ul. Młodzieżowa 496/64 stanowisko nr 64 Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00/ miesięczny czynsz Dzierżawa - 2013.12.04
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż własności - 2014.01.02
1/14ul. Szpitalna 1342/19 Grunty niezabudowane
o pow.156 m², zapisane
w KW SL1C/00001956/7. Teren
w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa.
Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
3/14ul. Tucholska 581/2 Grunty niezabudowane
7020 m², zapisane
w KW SL1C/00001620/3
Strefa usług projektowanych357 000 Sprzedaż własności - 2014.01.15
4/14ul. Przemysłowa 2759/1 Grunty niezabudowane
o pow. 36 m², zapisane
w KW SL1C/00020312/0. Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa i energetyczna.
strefa produkcji, składów i usług1 200 Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane
o pow. 117 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż własności - 2014.03.06
6/14ul. Krasińskiego 6 786/9 Grunty niezabudowane
o pow. 112 m², zapisane
w KW SL1C/00001236/4. Teren
z przejściami o nawierzchni
z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik.
Strefa mieszkalnictwa i usług.10 500 Sprzedaż własności - 2014.03.06
7/14ul. Dworcowa 25 660/6 Lokal mieszkalny nr 6
o pow. użytkowej 81,79 m²
Z pomieszczeniem przynależnym
o pow. 13,28 m², usytuowany na nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu wieczystym, zapisany  w KW SL1C/00040231/4, wraz
z udziałem do 1289/10000 części
w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6
o pow. 1443 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.140 000 Sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2014.03.25
10/14ul. Jarzębinowa 2814 Grunty niezabudowane
o pow. 1463 m², zapisane
w KW SL1C/00010553/8. Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
65 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane
o pow. 410 m², zapisane
w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż własności - 2014.03.25
12/14ul. Modra 355/198 Grunty niezabudowane
o pow. 3 239  m², zapisane
w KW SL1C/00021856/2, będące własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice . Przez działkę przebiega podziemna sieć kanalizacyjna i energetyczna oraz napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia
Teren zabudowy usługowej150 000 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. 1% 2014.03.25
18/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 1
o pow. 19,6 m² pomieszczeniem przynależnym o pow. 1,5 m²
wraz z udziałem do 211/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
35 177 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
19/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 1 A
o pow..16,4m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,8 m²
wraz z udziałem do 192/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
29 433 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
20/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 2
o pow. 83,1 m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,3 m²
wraz z udziałem do 884/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1 
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
161 433 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
21/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 3
o pow. 89,5 m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,1 m²
wraz z udziałem do 926/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1  
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
189 752 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
22/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 3A
o pow. 24,4m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,3 m²
wraz z udziałem do 307/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1    
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
52 453 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
23/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 59,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 5,2 m² wraz z udziałem
do 646/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1    
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
124 179 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
24/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 74,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 7,5 m² wraz z udziałem
do 819/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1     
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
151 135 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
25/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 39,7m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 1,4m² wraz z udziałem
do 411/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1      
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
85 344 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
26/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 59,4m² i pomieszczeniem przynależnym
o pow. 6,6m² wraz z udziałem
do 660/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
138 237 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
27/14ul. Mickiewicza 48 1180  Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 60,9m² i pomieszczeniem przynależnym o pow. 4,7m²
wraz z udziałem do 656/9837 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
116 505 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1
o pow. 301,8m² wraz z udziałem
do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00039908/1
Strefa mieszkalnictwa
i usług.
740 617 Zbycie na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
- 2014.03.25
2014.10.02
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane
o pow. 34 m², zapisane
w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3% 2014.04.28
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58
grunt wraz nakładami
Sprzedaż prawa własności gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22
49/14ul. Igielska 355/189
355/190
355/191
355/194
355/195
4618
Grunty niezabudowane o łącznej pow. 15,116 ha. Działki: 355/189, 355/194 i 355/195 stanowią własność Gminy M. Chojnice, zapisane
w KW SL1C/00021248/7. Działki: 355/190, 355/191, 355/192 i 355/193 są w użytkowaniu wieczystym Gminy M. Chojnice, zapisane
w KW SL1C/00030751/2
Ulica zbiorcza, ulica dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren zabudowy usługowej, przepompownia ścieków1 511,69/ roczny czynsz Dzierżawa - 2014.05.22
2014.08.28
61/14ul. Strzelecka 5 1504/3 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 41,20 m2 zapisany
w KW SL1C/00048281/5
wraz z udziałem do 190/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00021970/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług80 086 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
61/14ul. Ceynowy 10 485/15 lokal mieszkalny nr 2
o pow.  46,70 m2 z przynależną piwnicą o pow. 5,50 m2, zapisany
w KW SL1C/00048283/9
wraz z udziałem do 177/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00034976/3
Teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej109 270 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.01
71/14ul. Grunwaldzka 4603,
1703/2
Nieruchomość  stanowiąca działkę
1703/2 o pow. 0,0074 ha, zapisaną
w KW SL1C/00021782/2 oraz nieruchomość stanowiąca działkę 4603 o pow. 0,0495 ha, zapisaną
w KW SL1C/00016952/7, Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow.89 m²
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa usług1 031 390 Sprzedaż własności - 2014.07.01 2014.12.30
73/14ul. Młodzieżowa 3 495/56 lokal mieszkalny nr 18
o pow. 46,96m², zapisany
w KW SL1C/00048293/2
wraz z udziałem do 1/105 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług134 001 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
74/14ul. Żwirki i Wigury 25 2041/38 lokal mieszkalny nr 1
o pow. 86,76m², zapisany
w KW SL1C/00048300/5,
wraz z udziałem do 214/1000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020947/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług220 987 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
81/14ul. Jana Pawła II 6 525/9 lokal mieszkalny nr 47
o pow. 35,60m² z przynależną piwnicą o pow. 3,02m², zapisany
w KW SL1C/00048299/4,
wraz z udziałem do 124/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00024833/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług114 366 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą o pow.. 12,53m², zapisany
w KW SL1C/00048302/9,
wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
85/14ul. Filomatów 4 3020 lokal mieszkalny nr 3
o pow. 47,48m², zapisany
w KW SL1C/00048301/2,
wraz z udziałem do 19/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00023746/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług148 988 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.08
88/14ul. Kościerska 9 496/52 Udział wynoszący 73%  w lokalu użytkowym nr U 39
o pow. 143,49m², zapisanym
w KW SL1C/00045106/4
wraz z udziałem do 14349/183725 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w KW SL1C/00031506/7
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, usługi - istniejące869 430 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.08 2014.07.29
95/14ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 lokal mieszkalny nr 2
o pow. 39,47m², zapisany
w KW SL1C/00048380/9,
wraz z udziałem do 14/100 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług84 529 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
97/14ul. Młyńska 2 1272 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 34,90m² z przynależną piwnicą o pow. 6,3m², zapisany
w KW SL1C/00048374/4,
wraz z udziałem do 51/1000 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00000439/0
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług84 474 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
98/14ul. Dworcowa 20 2263/1 lokal mieszkalny nr 5
o pow. 87,90m² z przynależnymi: piwnicą o pow. 5,80m²,
pom. gospodarczym o pow. 12,10m², pom. gospodarczym o pow. 7,60m², pom. gospodarczym o pow. 14,80m² i garażem o pow. 20,50m², zapisany w KW SL1C/00048385/4,
wraz z udziałem do 1828/10000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025104/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług235 000 Sprzedaż lokalu na własność
z udziałem
w prawie użytkowania wieczystego gruntu
1% 2014.07.12 2014.07.29
99/14Stary Rynek
11-13
1647/14 lokal użytkowy nr U1
o pow. 349,53m²,  zapisany
w KW SL1C/00048376/8,
wraz z udziałem do 67727/470000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020988/9
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług2 085 258 Sprzedaż własności lokalu - 2014.07.12 2014.07.29
107/14ul. Szpitalna 1343/17 Grunty niezabudowane
o pow. 160 m², zapisane
w KW SL1C/00021258/0
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej.115 000 Sprzedaż  własności - 2014.08.28
112/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
113/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
114/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
115/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
116/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
117/14Pl. Piastowski 4613 Udział 2736/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
11 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
118/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1999/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
8 580 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
119/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
120/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
121/14Pl. Piastowski 4613 Udział 1570/17295 w nieruchomości niezabudowanej o pow. 371 m², zapisanej w KW SL1C/00029970/3 Teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Termin rozpoczęcia budowy: 1 rok,
Termin zakończenia budowy: 2 lata.
6 740 Oddanie
w użytkowanie wieczyste
3% 2014.08.28
129/14ul. Grunowo 5 696/80 Działka o pow. 953 m², zapisana w KW SL1C/00035033/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
130/14ul. Strzelecka 41 403/4 Działka o pow. 1123 m², zapisana w KW SL1C/00007045/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
131/14ul. Mickiewicza 44 1182/1 Działka o pow. 723 m², zapisana w KW SL1C/00026047/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług19 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
132/14ul. Mickiewicza 44 1182/2 Działka o pow. 844 m², zapisana w KW SL1C/00001473/7 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
133/14ul. Młyńska 26a 1288/6 Działka o pow. 246 m², zapisana w KW SL1C/00033630/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
134/14ul. Ogrodowa 9 1347/3 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00032429/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
135/14ul. Wysoka 38 1365/1 Działka o pow. 180 m², zapisana w KW SL1C/00024780/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług5 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
136/14ul. Nowe Miasto 9 1409 Działka o pow. 188 m², zapisana w KW SL1C/00002210/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 900 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
137/14ul. Nowe Miasto 11 1414/2 Działka o pow. 124 m², zapisana w KW SL1C/00002221/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 000 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
138/14ul. Nowe Miasto 15, 15A 1419 Działka o pow. 412 m², zapisana w KW SL1C/00002212/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług25 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
139/14ul. Strzelecka 20 1480/2 Działka o pow. 307 m², zapisana w KW SL1C/00002482/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
140/14ul. Batorego 8 1509/2 Działka o pow. 107 m², zapisana w KW SL1C/00003423/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
141/14ul. Batorego 2 1511/2 Działka o pow. 215 m², zapisana w KW SL1C/00002216/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
142/14ul. Piłsudskiego 7 1559/3 Działka o pow. 280 m², zapisana w KW SL1C/00029702/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
143/14ul. Piłsudskiego 11 1561/4 Działka o pow. 922 m², zapisana w KW SL1C/00030532/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
144/14ul. Piłsudskiego 15 1570/4 Działka o pow. 133 m², zapisana w KW SL1C/00031720/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
145/14ul. Piłsudskiego 15 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana w KW SL1C/00031715/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
146/14ul. 31 Stycznia 9 1653/8 Działka o pow. 203 m², zapisana w KW SL1C/00002213/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
147/14ul. Staroszkolna 15a 1663/1 Działka o pow. 46 m², zapisana w KW SL1C/00025386/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
148/14ul. Staroszkolna 15 1663/2 Działka o pow. 349 m², zapisana w KW SL1C/00001660/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 800 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
149/14ul. Świętopełka 5 2021/19 Działka o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00031718/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
150/14ul. Świętopełka 13 2081/11 Działka o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00001680/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług10 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
151/14ul. Piłsudskiego 42 2183 Działka o pow. 243 m², zapisana w KW SL1C/00002436/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług7 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
152/14ul. Dworcowa 14a 2210/2 Działka o pow. 520 m², zapisana w KW SL1C/00028094/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
153/14ul. Dworcowa 13 2219/5 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00024944/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 000 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
154/14ul. 31 Stycznia 39 2283/9 Działka o pow. 94 m², zapisana w KW SL1C/00030191/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług6 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
155/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 20 1138/2 Działka o pow. 753 m², zapisana w KW SL1C/00005305/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług20 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
156/14ul. Strzelecka 38 1165/1 Działka o pow. 218 m², zapisana w KW SL1C/00002401/9 Tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, tereny dróg publicznych zbiorowych5 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
157/14ul. Mickiewicza 41 1196/1,
1197/1
Działki o łącznej pow. 347 m², zapisane w KW SL1C/00033629/9, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 900 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
158/14ul. Młyńska 1288/7 Działka o pow. 244 m², zapisana w KW SL1C/00045620/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 300 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
159/14ul. Młyńska 1399 Działka o pow. 216 m², zapisana w KW SL1C/00002243/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług13 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
160/14Plac Jagielloński 11 1514/2,
1514/4
Działki o łącznej pow. 437 m², zapisane w KW SL1C/00006163/6, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług36 600 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
161/14ul. Szeroka 5 1537/3 Działka o pow. 194 m², zapisana w KW SL1C/0000227/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
162/14ul. Piłsudskiego 1570/1,
1570/2,
1570/3
Działki o łącznej pow. 384 m², zapisane w KW SL1C/00006596/0, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług21 100 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
163/14ul. Angowicka 1584/17,
1584/18
Działki o łącznej pow. 766 m², zapisane w KW SL1C/00031714/8, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług18 400 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
164/14ul. Staroszkolna 1649/5 Działka o pow. 270 m², zapisana w KW SL1C/00002542/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług17 500 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
165/14ul. Świętopełka 4 1904/7 Działka o pow. 346 m², zapisana w KW SL1C/00032097, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
166/14ul. Gdańska 20 1914/3 Działka o pow. 569 m², zapisana w KW SL1C/00045769/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług29 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
167/14ul. Piłsudskiego 35 2076/1 Działka o pow. 342 m², zapisana w KW SL1C/00001969/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 200 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
168/14ul. Szeroka 1535/2,
1536
Działki o łącznej pow. 420 m², zapisane w KW SL1C/00001721/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług26 700 Aport do ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
169/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 11 249/2,
1021/2
Działki o łącznej pow. 572 m², zapisane w KW SL1C/00007040/5, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 117 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
170/14ul. Grunowo 3 686/42 Działka o pow. 989 m², zapisana w KW SL1C/00034544/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług19 900 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
171/14ul.  Grunowo 1 696/89 Działka o pow. 733 m², zapisana w KW SL1C/00034545/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług15 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
172/14ul. Grunwaldzka 10a 1 700 Działka o pow. 547 m², zapisana w KW SL1C/00024830/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług16 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
173/14ul. 14 Lutego 5 1729/15 Działka o pow. 749 m², zapisana w KW SL1C/00038564/0, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług22 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
174/14ul. Majkowskiego 6 1852/23 Działka o pow. 414 m², zapisana w KW SL1C/00027802/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług11 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
175/14ul. Dworcowa 11 2217/2 Działka o pow. 414 m², zapisana w KW SL1C/00027802/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług9 900 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
176/14ul. Dworcowa 16 2261/2,
2261/3
Działki o łącznej  pow. 603 m², zapisana w KW SL1C/00014735/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług14 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
177/14ul. Dworcowa 16 2262/1,
2262/2
Działki o łącznej  pow. 76 m², zapisana w KW SL1C/00031717/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
178/14ul. 31 Stycznia 1523/4,
1525/1,
1525/5,
1526/2,
1525/10
Działki o łącznej  pow. 840 m², zapisana w KW SL1C/00003247/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług23 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
179/14ul. 31 Stycznia 50 1530/6 Działka o pow. 516 m², zapisana
w KW SL1C/00001718/7, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
180/14ul. Grunwaldzka 1752/130 Działka o pow. 38 m², zapisana
w KW SL1C/00016952/7. Na części działki przejazd o nawierzchni betonowej.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług8 536 Sprzedaż własności - 2014.11.24
181/14ul. Jaśminowa 4527 Działka niezabudowana
o pow. 714m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 i udział 1/12 części w działce o nr 4532, zapisanej w KW SL1C/00048485/5
Teren zabudowy jednorodzinnej44 161 Zamiana - 2014.11.24
182/14ul. Dworcowa 2263/18 Działka o pow. 256 m², zapisana
w KW SL1C/00007149/9. Na terenie działki przejście z chodnikiem o nawierzchni z płytek betonowych oraz część parkingu o nawierzchni asfaltowej.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług47 800 Sprzedaż własności - 2014.11.24
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka niezabudowana
o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka niezabudowana
o pow. 748 m², zapisana
w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna
Teren zieleni izolacyjnej68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana
w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana
w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego.
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług1 910,81
grunt wraz nakładami
Sprzedaż własności - 2014.12.18
189/14ul. Angowicka 2317/2 Działka niezabudowana
o pow. 155 m², zapisana
w KW SL1C/000333595
Teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń – ogrodów działkowych z dopuszczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi23,25 zł
 / czynsz roczny
Dzierżawa - 2014.12.18
190/14ul. Kościerska 501/7 Działka o pow. 4,41 m², zapisana
w KW SL1C/00021785/3
Droga, ulica, cmentarz, tereny zabudowy usługowej5,74 zł
/ czynsz miesięczny
Dzierżawa - 2014.12.18
191/14ul. Obrońców Chojnic 506/218 Działka o pow. 76 m², zapisana
w KW SL1C/00021856/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, projektowana strefa mieszkalnictwa i usług, usługi istniejące26,53 zł
/ czynsz miesięczny
Dzierżawa - 2014.12.18
192/14ul. Młodzieżowa 496/64
Stanowisko nr 35
Grunt na targowisku miejskim
o pow. 10 m², zapisany
w KW SL1C/00022634/9
Strefa mieszkalnictwa
i usług
364,00 zł
/ czynsz miesięczny
Najem - 2014.12.18
   1/15ul. Igielska 4462 Działka o pow. 4 881 m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej210 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   2/15ul. Żeglarska 4463 Działka o pow. 5 855 m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej223 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   3/15ul. Żeglarska 4464 Działka o pow. 5 218 m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej197 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   4/15ul. Świętego Rafała 4466 Działka o pow. 4 587m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej157 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   5/15ul. Rybacka 4468 Działka o pow. 5 847m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej271 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   6/15ul. Rybacka 4469 Działka o pow. 6 536m², zapisana
w KW SL1C/00021248/7
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej255 000 Sprzedaż - 2015.01.22
   7/15ul. Prochowa 1725/3 Działka o pow. 91 m², zapisana
w KW SL1C/00002120/5
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług,3,68 Dzierżawa - 2015.01.22
   8/15ul. Krasińskiego 786/9 Działka o pow. 112 m², zapisana
w KW SL1C/00001236/4
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług,4,20 Dzierżawa - 2015.01.22
   9/15ul. Młodzieżowa 495/117 Udział w działce o pow. 458 m², zapisanej w KW SL1C/00028885/3, na której postawiony jest garaż murowany stanowiący własność dzierżawcy Strefa funkcjonalna w obszarach działalności, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług29,20 + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2015.01.22
   10/15ul. Młodzieżowa 495/132 Udział w działce o pow. 229m², zapisanej w KW SL1C/00028894/9, na której postawiony jest garaż murowany stanowiący własność dzierżawcy Strefa funkcjonalna w obszarach działalności, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług29,20 + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2015.01.22
   11/15ul. Prochowa 1725/3 Działka o pow. 98 m², zapisana
w KW SL1C/00002120/5
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług4 891,71 Sprzedaż - 2015.01.29
   12/15ul. Przemysłowa 495/132 Działka o pow. 693 m², zapisana
w KW SL1C/00014681/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej produkcji, składów i usług projektowanych52 000 Sprzedaż - 2015.01.29
   13/15ul. Krasińskiego 786/8 Grunty o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Działka ogrodzona od strony wschodniej i zachodniej Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług4,39 Dzierżawa - 2015.01.29
   14/15ul. Krasińskiego 786/9 Grunty o pow. 112 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Działka ogrodzona od strony wschodniej i zachodniej Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług4,20 Dzierżawa - 2015.01.29

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.
2. Terminy płatności:
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
- czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
- czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.):
- opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku
4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

 

wywieszono w dniu: 29 stycznia 2015r.
zdjęto w dniu:........................................
MS


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008