TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 29 marca 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

Chojnice, dn. 8 lutego 2017 r.

GN.6840.2.3.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIAW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr oferty Położenie nieruchomości Nr działki Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

 
Cena* [zł] Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Stawka opłat z tyt. użytk. wieczy- stego gruntu

Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu

33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku
o pow. użytkowej 88 m²
Strefa mieszkalnictwa i usług.170 868(wartość gruntu i nakładów) Sprzedaż -

2012.08.30

2016.07.28

198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż -

2014.01.02

2015.05.12

2015.05.21

1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane o pow.156 m², zapisane w KW SL1C/00001956/7. Teren w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa. Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż -

2014.01.15

5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż -

2014.03.06

11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane o pow. 410 m², zapisane w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż -

2014.03.25

2015.10.08

29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 Strefa mieszkalnictwa i usług.740 617 Sprzedaż -

2014.03.25

2014.10.02

2015.10.08

33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane o pow. 34 m², zapisane w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 3%

2014.04.28

2015.10.08

48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58 (grunt wraz nakładami) Sprzedaż gruntu wraz z nakładami -

2014.05.22

2015.10.08

84/14ul. Kościuszki 24 1617 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą
o pow.. 12,53m², zapisany w KW SL1C/00048302/9, wraz z udziałem do 5706/21094 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1%

2014.07.08

129/14ul. Grunowo 5 696/80 Działka o pow. 953 m², zapisana w KW SL1C/00035033/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 18 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM Sp. z o.o. 1% 2014.10.02
131/14ul. Mickiewicza 44 1182/1 Działka o pow. 723 m², zapisana w KW SL1C/00026047/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 19 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
132/14ul. Mickiewicza 44 1182/2 Działka o pow. 844 m², zapisana w KW SL1C/00001473/7 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 17 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
133/14ul. Młyńska 26a 1288/6 Działka o pow. 246 m², zapisana w KW SL1C/00033630/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 14 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
135/14ul. Wysoka 38 1365/1 Działka o pow. 180 m², zapisana w KW SL1C/00024780/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 5 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
140/14ul. Batorego 8 1509/2 Działka o pow. 107 m², zapisana w KW SL1C/00003423/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 6 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
141/14ul. Batorego 2 1511/2 Działka o pow. 215 m², zapisana w KW SL1C/00002216/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 16 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
144/14ul. Piłsudskiego 15 1570/4 Działka o pow. 133 m², zapisana w KW SL1C/00031720/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 6 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
145/14ul. Piłsudskiego 15 1584/9 Działka o pow. 260 m², zapisana w KW SL1C/00031715/5, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 7 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
146/14ul. 31 Stycznia 9 1653/8 Działka o pow. 203 m², zapisana w KW SL1C/00002213/4, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 23 800 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
149/14ul. Świętopełka 5 2021/19 Działka o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00031718/6, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 13 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
150/14ul. Świętopełka 13 2081/11 Działka o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00001680/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 10 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
152/14ul. Dworcowa 14a 2210/2 Działka o pow. 520 m², zapisana w KW SL1C/00028094/1, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 15 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
153/14ul. Dworcowa 13 2219/5 Działka o pow. 178 m², zapisana w KW SL1C/00024944/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 6 000 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
154/14ul. 31 Stycznia 39 2283/9 Działka o pow. 94 m², zapisana w KW SL1C/00030191/8, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 6 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
155/14Al. Matki Bożej Fatimskiej 20 1138/2 Działka o pow. 753 m², zapisana w KW SL1C/00005305/7, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 20 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
158/14ul. Młyńska 1288/7 Działka o pow. 244 m², zapisana w KW SL1C/00045620/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 13 300 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
159/14ul. Młyńska 1399 Działka o pow. 216 m², zapisana w KW SL1C/00002243/3, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 13 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
160/14Plac Jagielloński 11 1514/2, 1514/4 Działki o łącznej pow. 437 m², zapisane w KW SL1C/00006163/6, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 36 600 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
162/14ul. Piłsudskiego 1570/1, 1570/2, 1570/3 Działki o łącznej pow. 384 m², zapisane w KW SL1C/00006596/0, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 21 100 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
163/14ul. Angowicka 1584/17, 1584/18 Działki o łącznej pow. 766 m², zapisane w KW SL1C/00031714/8, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 18 400 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
164/14ul. Staroszkolna 1649/5 Działka o pow. 270 m², zapisana w KW SL1C/00002542/9 Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 17 500 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
165/14ul. Świętopełka 4 1904/7 Działka o pow. 346 m², zapisana w KW SL1C/00032097, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 8 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
166/14ul. Gdańska 20 1914/3 Działka o pow. 569 m², zapisana w KW SL1C/00045769/9, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 29 200 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
168/14ul. Szeroka 1535/2, 1536 Działki o łącznej pow. 420 m², zapisane w KW SL1C/00001721/1, zabudowane budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 26 700 Przeniesienie własności na rzecz ZGM
Sp. z o.o.
1% 2014.10.02
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka o pow. 229 m², zapisana w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze 35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.0
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka o pow. 748 m², zapisana w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna Teren zieleni izolacyjnej 68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 1 910,81 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18 2015.10.08
54/15ul. Moniuszki 861/1 Działka o pow. 245 m², zapisana
w KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa i usług 18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Działka o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa i usług 74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
56/15ul. Strzelecka 1491/13 Grunty o pow. 444 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 146 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług 89 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu 1% 2015.09.10
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej 241 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu - 2015.09.10
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą
o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048380/9, wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6
Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług 81 635 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie - 2015.10.01
88/15ul. Składowa 685/41 Grunty o pow. 240 m², zapisane w KW SL1C/00011203/7 Teren strefy produkcji, składów i usług 16 000 Sprzedaż - 2015.11.05 2016.06.16
17/16ul. Bałuckiego 49/9 Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Teren pod zabudowę mieszkaniową i usługi 11 000 Sprzedaż własności - 2016.03.10
147/16ul. Bytowska 4608/5 Grunt o pow. 150 189 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa. Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi 4 500 000 Sprzedaż - 2016.06.16
148/16ul. Boisko Kolejowe 660/49 i 660/50 Grunt o łącznej pow. 33 m² , zapisany w KW SL1C/00040081/7 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Opłata roczna z Droga dojazdowa 964 zł- grunt 23 513,54- nakłady Sprzedaż 1% 2016.06.16
149/16ul. Zakładowa 4399 i 684/74 Grunt o łącznej pow. 1 926 m², zapisany kolejno w KW SL1C/00028221/1 Sądu Rejonowego w Chojnicach i w KW SL1C/00022613/4 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przez teren przechodzą podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna 4399-teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej 684/74-strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej produkcji, składów i usług 222 400 Sprzedaż - 2016.06.16
202/16ul. Pocztowa 1270/5 Grunt o pow. 81 m² , zapisany w KW SL1C/00001962/2 Sądu Rejonowego w Chojnicach Strefa mieszkalnictwa i usług 13 550 Sprzedaż - 2016.09.15
203/16ul. Strzelecka 379/8, 380/2 Grunty o łącznej pow. 21 , zapisane w KW SL1C/00028300/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 2 850 Sprzedaż - 2016.09.15
2/17ul. Obrońców Chojnic 506/276 Grunt o pow. 10 m², zapisany w KW SL1C/00021856/2 Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług 3 500 Sprzedaż - 2017.02.09
3/17ul. Sobierajczyka 637/28 Grunt o pow. 7,9215 ha, zapisany w KW SL1C/00048144/3 Teren zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni 1 584,30/ rocznie Dzierżawa - 2017.02.09
4/17ul. Bytowska 4608/5 Grunt o pow. 2,95 ha, zapisany w KW SL1C/00040081/7 Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi 590/ rocznie Dzierżawa - 2017.02.09
5/17ul. Młodzieżowa 495/117 Grunt o pow. 16 m², zapisany w KW SL1C/00028885/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 28,80 + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.02.09
6/17ul. Dworcowa 2209 Grunt o pow. 30 m², zapisany w KW SL1C/00035209/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 138 +Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.02.09
7/17ul. Rzepakowa 4470 Grunt o pow. 106 m², zapisany w KW SL1C/00021248/7 Teren ciągu pieszo-jezdny, pieszo-rowerowy, dojazdy 56,18 + Vat/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.02.09
8/17ul. 31 Stycznia 1302 Grunt o pow. 333 m², zapisany w KW SL1C/00002554/6 Strefa mieszkalnictwa i usług 15 000 Sprzedaż prawa własności 3% 2017.02.23

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147):

  • opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008