TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 25 kwietnia 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

Chojnice, dn. 29 marca 2017 r.

GN.6840.2.6.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
DO ODDANIA
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr oferty Położenie nieruchomości Nr działki Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

 
Cena* [zł] Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Stawka opłat z tyt. użytk. wieczystego gruntu Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku o pow. użytkowej 88 m² Strefa mieszkalnictwa i usług.170 868 (wartość gruntu i nakładów) Sprzedaż - 2012.08.30 2016.07.28
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług3 600 Sprzedaż - 2014.01.02 2015.05.12 2015.05.21
1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane o pow.156 m², zapisane w KW SL1C/00001956/7. Teren w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa. Teren zabudowy mieszkalno - usługowej95 000 Sprzedaż - 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Strefa mieszkalnictwa i usług.11 000 Sprzedaż - 2014.03.06
11/14ul. Jana Pawła II 4605 Grunty niezabudowane o pow. 410 m², zapisane w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług185 000 Sprzedaż - 2014.03.25 2015.10.08
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 Strefa mieszkalnictwa i usług.740 617 Sprzedaż - 2014.03.25 2014.10.02 2015.10.08
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane o pow. 34 m², zapisane w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Tereny urządzeń elektroenergetycznych.4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 3% 2014.04.28 2015.10.08
48/14ul. Mastalerza 3000/2 Grunty o pow. 19 m², na której zostały poniesione nakłady w postaci ogrodzenia Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług12 278,58 (grunt wraz nakładami) Sprzedaż gruntu wraz z nakładami - 2014.05.22 2015.10.08
84/14ul. Kościuszki 24 1617 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 44,53m² z przynależną piwnicą o pow.. 12,53m², zapisany w KW SL1C/00048302/9, wraz z udziałem do 5706/21094 części
w nieruchomości wspólnej zapisanej
w KW SL1C/00004066/2
Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług89 579 Sprzedaż lokalu na własność z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 1% 2014.07.08
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka o pow. 229 m², zapisana w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze 35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.0
186/14ul. Grunowo 686/53 Działka o pow. 748 m², zapisana w KW SL1C/00011203/7. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna Teren zieleni izolacyjnej 68 000 Sprzedaż własności - 2014.12.18
2015.10.08
187/14ul. Truskawkowa 3847/1 Działka o pow..16 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część ogrodzenia. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 1 982,21 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18
2015.10.08
188/14ul. Truskawkowa 3847/2 Działka o pow. 18 m², zapisana w KW SL1C/00021823/2. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 1 910,81 grunt wraz nakładami Sprzedaż własności - 2014.12.18
2015.10.08
54/15ul. Moniuszki 861/1 Działka o pow. 245 m², zapisana
w KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa i usług 18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Działka o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa i usług 74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Przez działkę przechodzi kabel i linia SN15kV 89 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu 1% 2015.09.10
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej. Przez działkę przebiega linia WN110, SN15, przy granicy projektowana eNN 241 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu - 2015.09.10
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048380/9, wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług 81 635 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie - 2015.10.01
17/16ul. Bałuckiego 49/9 Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Teren pod zabudowę mieszkaniową i usługi 11 000 Sprzedaż własności - 2016.03.10
147/16ul. Bytowska 4608/5 Grunt o pow. 150 189 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa. Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi 4 500 000 Sprzedaż - 2016.06.16
148/16ul. Boisko Kolejowe 660/49 i 660/50 Grunt o łącznej pow. 33 m² , zapisany w KW SL1C/00040081/7 Droga dojazdowa 964 zł- grunt 23 513,54- nakłady Sprzedaż 1% 2016.06.16
149/16ul. Zakładowa 4399 i 684/74 Grunt o łącznej pow. 1 926 m², zapisany kolejno w KW SL1C/00028221/1 Sądu Rejonowego w Chojnicach i w KW SL1C/00022613/4. Przez teren przechodzą podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna 4399-teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej 684/74-strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej produkcji, składów i usług 222 400 Sprzedaż - 2016.06.16
202/16ul. Pocztowa 1270/5 Grunt o pow. 81 m² , zapisany w KW SL1C/00001962/2 Strefa mieszkalnictwa i usług 13 550 Sprzedaż - 2016.09.15
203/16ul. Strzelecka 379/8, 380/2 Grunty o łącznej pow. 21 , zapisane w KW SL1C/00028300/9 Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 2 850 Sprzedaż - 2016.09.15
2/17ul. Obrońców Chojnic 506/276 Grunt o pow. 10 m², zapisany w KW SL1C/00021856/2 Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług 3 500 Sprzedaż - 2017.02.09
8/17ul. 31 Stycznia 1302 Grunt o pow. 333 m², zapisany w KW SL1C/00002554/6 Strefa mieszkalnictwa i usług 15 000 Sprzedaż prawa własności 3% 2017.02.23
58/17ul. Ustronna 5244 Grunt o pow. 682 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 68 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
59/17ul. Ustronna 5245 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej. 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
60/17ul. Ustronna 5246 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
61/17ul. Ustronna 5247 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
62/17ul. Ustronna 5248 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
63/17ul. Ustronna 5249 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
64/17ul. Ustronna 5250 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
65/17ul. Ustronna 5251 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
66/17ul. Ustronna 5252 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
67/17ul. Ustronna 5253 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
68/17ul. Ustronna 5254 Grunt o pow. 602 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
69/17ul. Ustronna 5255 Grunt o pow. 1 195 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 2/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 120 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
70/17ul. Ustronna 5256 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
71/17ul. Ustronna 5257 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
72/17ul. Ustronna 5258 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
73/17ul. Ustronna 5259 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
74/17ul. Ustronna 5260 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
75/17ul. Ustronna 5261 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
76/17ul. Ustronna 5262 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
77/17ul. Ustronna 5263 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
78/17ul. Ustronna 5264 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
79/17ul. Asnyka 3148/2 Grunt o pow. 4 030 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2.Na terenie działki nierówności terenu z nawiezieniami gruzu Strefa mieszkalnictwa i usług 605 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
80/17ul. Pocztowa 1270/5 Grunt o pow. 81 m², zapisany w KW SL1C/00001962/2. Strefa mieszkalnictwa i usług 13 530 Sprzedaż prawa własności - 2017.04.13
81/17ul. Młodzieżowa 4221/1 Grunt o pow. 110 m², zapisany w KW SL1C/00034904/8. gruzu Strefa mieszkalnictwa i usług 5 848 Sprzedaż prawa własności - 2017.04.13
82/17ul. Człuchowska 36/15 Grunt o pow. 500 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2. Strefa mieszkalnictwa i usług 325,95 zł/ m-c Dzierżawa - 2017.04.13

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,
  • czynsz roczny - płatny raz w roku

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147):

  • opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008