TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 24 lutego 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Nieruchomości - ROD Metalowiec

Chojnice, dn. 4 stycznia 2017 r.

GN.6840.2.1.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
teren ROD „Metalowiec”

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr oferty Położenie Nr działki Opis nieruchomości Przeznaczenie terenu

 
Cena gruntu brutto Wartość budynku Wartość nieruchomości Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Data publikacji informacji o wywie- szeniu wykazu  w siedzibie urzędu
53/16ul. Frezerska 5 (działka nr 297 ROD Metalowiec)4982 Działka zabudowana o pow. 337 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej15 055,202 16017 215,20Zbycie własności 24.03.2016
64/16ul. Magnezowa 9 (działka nr 179 ROD Metalowiec)4827 Działka zabudowana o pow. 577 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej25 768,5022 98048 748,50Zbycie własności 24.03.2016
72/16ul. Aluminiowa 8 (działka nr 290 ROD Metalowiec)4877 Działka zabudowana o pow. 335 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej14 956,801 11016 066,80Zbycie własności 24.03.2016
80/16ul. Manganowa 2(działka nr 142 ROD Metalowiec)4793 Działka zabudowana o pow. 385 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej17 195,40103 670120 865,40Zbycie własności 24.03.2016
83/16ul. Manganowa 5 (działka
nr 156 ROD Metalowiec)
4796 Działka zabudowana o pow. 355 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej15 854,70 18 450 34 304,70 Zbycie własności 24.03.2016
98/16ul. Żeliwna 34 (działka nr 57 ROD Metalowiec)4693 Działka zabudowana o pow. 333 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej14 870,70 24 680 39 550,70 Zbycie własności 12.05.2016
103/16ul. Żeliwna 23/ Stalowa 24 (działka nr 73a ROD Metalowiec)4720 Działka zabudowana o pow. 449 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej20 049 17 010 37 059 Zbycie własności 12.05.2016
115/16ul. Manganowa 16 (działka nr 152 ROD Metalowiec)4787 Działka zabudowana o pow. 305 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej13 616,10 45 090 58 706,10 Zbycie własności 12.05.2016
120/16ul.Tytanowa 8 (działka
nr 197 RODMetalowiec)
4835 Działka zabudowana o pow. 556 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej24 833,70 950 25 783,70 Zbycie własności 12.05.2016
121/16ul.Tytanowa 2/ Metalowa 25 (działka nr 200 ROD Metalowiec)4832 Działka zabudowana o pow. 326 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej14 563,20 156 500 171 063,20 Zbycie własności 12.05.2016
128/16ul.Metalowa 23/ Tytanowa 1 (działka nr 217 ROD Metalowiec)4845 Działka zabudowana o pow. 345 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej15 411,90 142 050 157 461,90 Zbycie własności 12.05.2016
129/16ul.Metalowa 14 (działka nr 162a ROD Metalowiec)4808 Działka zabudowana o pow. 526 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej23 493 136 410 159 903 Zbycie własności 12.05.2016
138/16ul. Ślusarska 6 (działka nr 412 a ROD Metalowiec)5039 Działka zabudowana o pow. 553 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej24 846 - 24 846 Zbycie własności 2.06.2016
144/16ul. Słoneczne Wzgórze 6 (działka nr 428 ROD Metalowiec)5040 Działka zabudowana o pow. 684 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej30 750 - 30 750 Zbycie własności 2.06.2016
154/16ul. Mosiężna 33
(działka nr 39 ROD Metalowiec)
4681 Działka zabudowana o pow. 305 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej13 616,10 1 180 14 796,10 Zbycie własności 7.07.2016
167/16ul. Nitowa 1/ Żelazna 7
(działka nr 354 ROD Metalowiec)
4960 Działka zabudowana o pow. 582 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej25 989,90 94 380 120 369,90 Zbycie własności 7.07.2016
173/16ul.Szlifierska 1/ Żelazna 25
(działka nr 242 ROD Metalowiec)
5005 Działka zabudowana o pow. 271 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej12 103,20 1 380 13 483,20 Zbycie własności 7.07.2016
179/16ul.Spawalnicza 14
(działka nr 185 ROD Metalowiec)
5027 Działka zabudowana o pow. 513 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej22 914,90 2 420 25 334,90 Zbycie własności 7.07.2016
180/16ul. Ślusarska 6
(działka nr 412 ROD Metalowiec)
5038 Działka zabudowana o pow. 730 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej32 607,30 72 540 105 147,30 Zbycie własności 7.07.2016
192/16ul. Tytanowa 9
(działka
nr 213 ROD Metalowiec)
4841 Działka zabudowana o pow. 314 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej14 022 45 230 59 252 Zbycie własności 18.08.2016
196/16ul.
Platynowa 12

(działka
nr 401 i 401a ROD Metalowiec)
4950 Działka zabudowana o pow. 1 051 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej46 936,80 19 740 66 676,80 Zbycie własności 18.08.2016
199/16ul. Mosiężna 34 (działka
nr 16 ROD Metalowiec)
4642 Działka zabudowana o pow. 372 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej16 617,30 5 060 21 677,30 Zbycie własności 15.09.2016
200/16ul. Stalowa 10 (działka
nr 74 ROD Metalowiec)
4727 Działka zabudowana o pow. 388 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej17 343 2 880 20 223 Zbycie własności 15.09.2016
201/16ul. Złota 3
(działka
nr 397 ROD Metalowiec)
4942 Działka zabudowana o pow. 395 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej17 638,20 43 420 61 058,20 Zbycie własności 15.09.2016
204/16ul. Mosiężna 26
(działka
nr 9 ROD Metalowiec)
4646 Działka zabudowana o pow. 498 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej22 238,40 3 330 25 568,40 Zbycie własności 29.09.2016
205/16ul. Cynkowa 6
(działka
nr 266 ROD Metalowiec)
4861 Działka zabudowana o pow. 294 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej13 136,40 34 740 47 876,40 Zbycie własności 29.09.2016
206/16ul. Lutownicza 7
(działka
nr 336a ROD Metalowiec)
4965 Działka zabudowana o pow. 591 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej26 395,80 41 170 67 565,80 Zbycie własności 29.09.2016
207/16ul. Tokarska 5
(działka
nr 322 ROD Metalowiec)
4973 Działka zabudowana o pow. 477 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej21 303,60 3 200 24 503,60 Zbycie własności 29.09.2016
208/16ul. Spawalnicza 10
(działka nr 187 ROD Metalowiec)
5025 Działka zabudowana o pow. 336 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej15 006 119 930 134 936 Zbycie własności 29.09.2016
209/16ul. Słoneczne Wzgórze 38
(działka
nr 23a ROD Metalowiec)
4634 Działka zabudowana o pow. 374 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej16 703,40 133 350 150 053,40 Zbycie własności 02.02.2017

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.2. Terminy płatności: a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca, b) czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca c) czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
3.Zasady aktualizacji opłat: Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a) opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, b)czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku
4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.

MS


Drukuj treść


Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008