TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetarg na zbycie nieruchomości miejskich - 21.06.2017

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza

1.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Nr oferty Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena wywoław.
zł brutto
Wadium zł
58/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr5244 o pow. 682 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
68 000 4 000
59/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr5245 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000
76/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr5262 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000
77/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr5263 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Burmistrz Miasta Chojnice

zawiadamia o uzupełnieniu ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ustronnej w Chojnicach (nr oferty: 58/17, 59/17, 72/17, 76/17) wyznaczonym na dzień 21 czerwca 2017r. o godz. 9.00. Uzupełnienie dotyczy następującej informacji: Przedmiotowe działki objęte są umową dzierżawy, która wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

2. przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości niezabudowanych:

NrofertyPołożenie,opis,przeznaczenie terenuCenawywoław.zł bruttoWadium
66/15Chojnice, ul. Gryfa Pomorskiego. Działka nr 237/655 o pow. 3 049 m², zapisana w KW SL1C/00031642/2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Przez działkę przebiega podziemna i nadziemna instalacja średniego napięcia. Roczna opłata z tytułu prawa użytkow. wieczystego gruntu wynosi 1 781,30 zł.89 000 5 000
67/15Chojnice, ul. Morska. Działka nr 4617 o pow. 7 966 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2. Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej. Przez działkę przechodzą dwie linie energetyczne 15kW i 110 kW. Roczna oplata z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4 637,77 zł.241 000 13 000

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

3. przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

NrofertyPołożenie,opis,przeznaczenie terenuCenawywoław.zł bruttoWadium
66/15Chojnice, ul. Obrońców Chojnic. Działka nr 506/276 o pow. 10 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.3 500 200

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 czerwca 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 20 czerwca 2017r.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

4. przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

17/16Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 49/9 o pow. 125 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2. Przeznaczenie: Teren pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony.11 000 1 000

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 czerwca 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 20 czerwca 2017r.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

5.przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

NrofertyPołożenie,opis,przeznaczenie terenuCenawywoław.zł bruttoWadium
54/15Chojnice, ul. Moniuszki. Działka nr 861/1 o pow. 245 m², zapisana w KW SL1C/00001930/9. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony.18 000 1 000

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 czerwca 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 20 czerwca 2017 r.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 13 czerwca 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008