TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetarg na zbycie nieruchomości miejskich - 31.10.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

1.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
89/17Chojnice, ul. Derdowskiego. Działka nr2590/1 o pow. 845 m², zapisana
w KW SL1C/00019589/2. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług
110 000 6 000

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 5 września 2017r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 października 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

2.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
59/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr5245 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000
76/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5262 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000
77/17Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5263 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
60 000 3 000

Poprzedni przetarg odbył się w dniach: 21 czerwca 2017r. i 5 września 2017r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 października 2017r. o godz. 10.30 w sali nr 408
Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

3.przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości niezabudowanych:

Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
101/17Chojnice, ul. Morska. Działka nr 355/204 o pow. 14 288 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2, będąca własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 9 924,63 zł. Przez działkę przebiegają linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 480 000 24 000
102/17Chojnice, ul. Modra. Działka nr 355/203 o pow. 7 552 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2, będący własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5 245,71 zł. Przez działkę przebiegają linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 270 000 14 000

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 października 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 27 października 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Chojnice, dn. 10 października 2017 r.

GN.6840.1.10.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 31.10.2017r. o godz. 11.00 na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 355/204 (nr oferty 101/17).

Wadia na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 27 października 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008