TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetargi na zbycie nieruchomości - 12.12.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

  1. Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
97/17Chojnice, ul. Leśna. Działka nr4535/18 o pow. 5 253 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 8/21 w działce nr 4535/15 o pow. 2 234 m², zapisanej w KW SL1C/00051202/2. Przeznaczenie: Teren zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej.
770 000 40 000

Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31 października 2017r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. o godz. 12.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

101/17Chojnice, ul. Morska. Działka nr 355/204 o pow. 14 288 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2, będąca własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 9 924,63 zł. Przez działkę przebiegają linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 480 000 24 000

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetargi należy wpłacić do dnia 7 grudnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008