Urząd Miejski w Chojnicach

2005-05-10 - Nieruchomości miejskie przeznaczone do zbycia

Chojnice, dn. 15 listopada 2017 r.

GN.6840.2.16.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIAW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
(kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką)

Nr oferty Położenie nieruchomości Nr
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena*
[zł]
Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę
Stawka opłat
z tyt. użytk.
wieczystego gruntu
Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu  w siedzibie urzędu
33/12ul. Młodzieżowa 495/156 Nieruchomość o pow. 261 m², zapisana w KW SL1C/00022634/7, zabudowana częścią budynku o pow. użytkowej 88 m² Strefa mieszkalnictwa i usług. 170 868 (wartość gruntu i nakładów) Sprzedaż - 2012.08.30 2016.07.28
198/13ul. 14 Lutego 2460/1 Grunty niezabudowane o pow. 54 m², zapisane w KW SL1C/00019475/0,. strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług 3 600 Sprzedaż - 2014.01.02 2015.05.12 2015.05.21
1/14ul. Szpitalna/Pl. Jagielloński 1342/19 Grunty niezabudowane o pow.156 m², zapisane w KW SL1C/00001956/7. Teren w części północnej z nawierzchnią asfaltową, w pozostałej części nawierzchnia betonowa. Teren zabudowy mieszkalno - usługowej 95 000 Sprzedaż - 2014.01.15
5/14ul. Krasińskiego 4 786/8 Grunty niezabudowane o pow. 117 m², zapisane w KW SL1C/00001236/4. Teren z przejściami o nawierzchni z polbruku oraz nasadzeniami roślin ozdobnych i trawnik. Strefa mieszkalnictwa i usług. 11 000 Sprzedaż - 2014.03.06
29/14ul. Mickiewicza 48 1180 Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 Strefa mieszkalnictwa i usług. 740 617 Sprzedaż - 2014.03.25 2014.10.02 2015.10.08
33/14ul. Zielona 1779/30 Grunty niezabudowane o pow. 34 m², zapisane w KW SL1C/00047864/9, będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chojnicach. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Tereny urządzeń elektroenergetycznych. 4 500 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 3% 2014.04.28 2015.10.08
183/14Al. Brzozowa 2251/10 Działka o pow. 229 m², zapisana w KW SL1C/00022160/3. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Teren usług handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej, ulice zbiorcze 35 000 Sprzedaż własności - 2014.11.24 2015.10.0
54/15ul. Moniuszki 861/1 Działka o pow. 245 m², zapisana
w KW SL1C/00001930/9
Strefa mieszkalnictwa i usług 18 000 Sprzedaż - 2015.06.11
55/15ul. Strzelecka 1491/14 Działka o pow. 229 m², zapisana
w KW SL1C/00021978/3
Strefa mieszkalnictwa i usług 74 000 Sprzedaż - 2015.06.11
57/15ul. Strzelecka 1491/12 Grunty o pow. 41 m², zapisane w KW SL1C/00021978/3 Strefa mieszkalnictwa i usług 13 000 Sprzedaż - 2015.06.11
66/15ul. Gryfa Pomorskiego 237/655 Grunty o pow. 3 049 m², zapisane w KW SL1C/00031642/2 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Przez działkę przechodzi kabel i linia SN15kV 95 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu 1% 2017.11.16
67/15ul. Morska 4617 Grunty o pow. 7 966 m², zapisane w KW SL1C/00030751/2 Teren zabudowy usługowej. Przez działkę przebiega linia WN110, SN15, przy granicy projektowana eNN 280 000 Sprzedaż prawa użytk. wieczystego gruntu 1% 2017.11.16
68/15ul. 31 Stycznia 39A 2283/10 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 39,47m² z przynależną piwnicą o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048380/9, wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00025274/6 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług 81 635 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie 1% 2015.10.01
147/16ul. Bytowska 4608/5 Grunt o pow. 150 189 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa. Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi 4 500 000 Sprzedaż - 2016.06.16
149/16ul. Zakładowa 4399 i 684/74 Grunt o łącznej pow. 1 926 m², zapisany kolejno w KW SL1C/00028221/1 Sądu Rejonowego w Chojnicach i w KW SL1C/00022613/4. Przez teren przechodzą podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna 4399-teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej 684/74-strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej produkcji, składów i usług 222 400 Sprzedaż - 2016.06.16
203/16ul. Strzelecka 379/8, 380/2 Grunty o łącznej pow. 21 , zapisane w KW SL1C/00028300/9 Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 2 850 Sprzedaż - 2016.09.15
8/17ul. 31 Stycznia 1302 Grunt o pow. 333 m², zapisany w KW SL1C/00002554/6 Strefa mieszkalnictwa i usług 15 000 Sprzedaż prawa własności 3% 2017.02.23
59/17ul. Ustronna 5245 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej. 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
60/17ul. Ustronna 5246 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
61/17ul. Ustronna 5247 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
62/17ul. Ustronna 5248 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
63/17ul. Ustronna 5249 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
64/17ul. Ustronna 5250 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
65/17ul. Ustronna 5251 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
66/17ul. Ustronna 5252 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
67/17ul. Ustronna 5253 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
68/17ul. Ustronna 5254 Grunt o pow. 602 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
69/17ul. Ustronna 5255 Grunt o pow. 1 195 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 2/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 120 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
70/17ul. Ustronna 5256 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
71/17ul. Ustronna 5257 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
72/17ul. Ustronna 5258 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
73/17ul. Ustronna 5259 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
74/17ul. Ustronna 5260 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
75/17ul. Ustronna 5261 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
76/17ul. Ustronna 5262 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
77/17ul. Ustronna 5263 Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 60 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
78/17ul. Ustronna 5264 Grunt o pow. 716 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem
do 1/22 w działce o nr ewid. 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3
Teren zabudowy mieszkalno- usługowej 72 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.04.27
79/17ul. Asnyka 3148/2 Grunt o pow. 4 030 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2.Na terenie działki nierówności terenu z nawiezieniami gruzu Strefa mieszkalnictwa i usług 605 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.03.30
80/17ul. Pocztowa 1270/5 Grunt o pow. 81 m², zapisany w KW SL1C/00001962/2. Strefa mieszkalnictwa i usług 13 530 Sprzedaż prawa własności - 2017.07.20
89/17ul. Derdowskiego 2590/1 Grunt o pow. 845 m², zapisany w KW SL1C/00019589/2 Strefa mieszkalnictwa i usług 160 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.05.11
97/17ul. Leśna 4535/18 Grunt o pow. 5253 m², zapisany w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem 8/21 w działce o nr ewid. 4535/15, zapisanej w KW SL1C/00003817/5 Teren zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej i usługowej 960 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.06.01
99/17ul. Strzelecka 391/14 Grunt o pow. 263 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług 34 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.06.01
100/17ul. Młodzieżowa 495/117 Lokal garażowy nr 101 o pow. 16 m² wraz z udziałem do 1/24 w działce nr ewid. 495/117, zapisanej w KW SL1C/00028885/3 o pow. 458 m² Teren zabudowy mieszkaniowej i usług 965,18- udział w gruncie 9 000- lokal Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 3% 2017.06.01
102/17ul. Modra 355/203 Grunt o pow. 7 552 m², zapisany w KW SL1C/00030751/2, będący własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5 245,71 zł. Przez działkę przebiegają linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 270 000 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 1% 2017.08.10
101/17ul. Morska 355/204 Grunt o pow. 14 288 m², zapisany w KW SL1C/00030751/2, będący własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 9 924,63 zł/ Przez działkę przebiegają linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 480 000 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 1% 2017.08.10
102/17ul. Człuchowska 36/21 Grunt o pow. 61 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2. Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej, teren drogi publicznej lokalnej 11 200 Sprzedaż prawa własności - 2017.08.10
103/17ul. Człuchowska 36/23 Grunt o pow. 316 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2. Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej 65 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.08.10
104/17ul. Człuchowska 36/24 Grunt o pow. 36 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 7 300 Sprzedaż prawa własności - 2017.08.10
105/17ul. Człuchowska 36/26 Grunt o pow. 84 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej 16 300 Sprzedaż prawa własności - 2017.08.10
111/17ul. Winogronowa 4287/1 Grunt o pow. 1 281 m², zapisany w KW SL1C/00040571/9 Teren komunikacji publicznej, plac postojowy dla pojazdów i lądowisko. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna ze studzienkami. 120 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
112/17ul. Subisława 2041/106 Grunt o pow. 167 m², zapisany w KW SL1C/00034743/1 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 31 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
113/17ul. Subisława 2040/21 Grunt o pow. 140 m², zapisany w KW SL1C/00034742/4 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 26 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
114/17ul. Subisława 2040/19 Grunt o pow. 141 m², zapisany w KW SL1C/00034742/4 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 23 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
115/17ul. Kilińskiego 1783/7 Grunt o pow. 15 m², zapisany w KW SL1C/00019589/2 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 2 400 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
116/17ul. Kilińskiego 1786/9 Grunt o pow. 5 m², zapisany w KW SL1C/00017532/4 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 850 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
117/17ul. Kilińskiego 1787/11 Grunt o pow. 100 m², zapisany w KW SL1C/00017532/4 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 17 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
118/17ul. Kilińskiego 1784/4 Grunt o pow. 89 m², zapisany w KW SL1C/00007825/2 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 15 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
119/17ul. Kościerska 1810/17 Grunt o pow. 320 m², zapisany w KW SL1C/00000825/3 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 68 000 Sprzedaż prawa własności - 2017.09.14
120/17ul. Młodzieżowa 495/56 Lokal mieszkalny nr 18 o pow. 46,96 m² z przynależną piwnicą o pow. 1,3m², zapisany w KW SL1C/00048293/2, wraz z udziałem do 10000/1050000 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00020803/9 Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług 135 000 Sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego w gruncie 1% 2017.10.12
121/17ul. Subisława 2040/19, 2040/21, 2041/106 Grunt o łącznej pow. 448 m², zapisany w KW SL1C/00034742/4 i KWSL1C/00034743/1 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 288,31/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.10.12
134/17ul. Człuchowska 1/16 Grunt o pow. 60 m², zapisany w KW SL1C/00022744/1 Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, tereny ulic lokalnych 95,94/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.11.16
135/17Plac Piastowski 1722/21 Grunt o pow. 415 m², zapisany w KW SL1C/00012014/2 Teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa, tereny miejsc postojowych dla pojazdów 276,14/ miesięcznie Dzierżawa - 2017.11.16
136/17ul. Staffa 56/46 Grunt o pow. 189 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Tereny komunikacji, drogi wewnętrzne 9,45 zł Dzierżawa - 2017.11.16

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  • opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
  • czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,
  • czynsz roczny - płatny raz w roku

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147):

  • opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  • czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach